فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير

روان‌درماني مثبت‌نگر (شادكامي درمان ارتقاء)

  • 132,000 تومان

اگر شما درمانگر يا مربي باشيد، يا اگر بخواهيد به خود يا شكوفايي ديگران كمك كنيد بايد اين كتاب را بخوانيد. اين كتاب حاوي مباني تئوري و عملي در حيطه روانشناسي مثبت است و در حقيقت براي كل روانشناسي . جرج برنز و همكارانش در اين كتاب مباني بسيار مفيدي را براي ارتقاء درمانگران ارائه داده‌اند. نقاط قوت، توانايي‌ها و ارتقاء تغيير با تمركز بر درمان به خوبي در فرايند و پيامدها مشخص شده است. استفاده از اين رويكرد نه تنها براي مراجعان مثمر ثمر است بلكه باعث ارتقا سلامت درمانگران نيز خواهد شد.

صفحه‌ی 1