فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير
بوف كور
 • 45,000 تومان
 • با تخفیف: 45,000 تومان
وغ‌وغ ساهاب (مجموعه داستان)
 • 28,000 تومان
 • با تخفیف: 28,000 تومان
فوايد گياه‌خواري (مجموعه داستان)
 • 25,000 تومان
 • با تخفیف: 25,000 تومان
زنده به گور (مجموعه داستان)
 • 33,000 تومان
 • با تخفیف: 33,000 تومان

بوف كور

 • 45,000 تومان

ـ اگه حمال مي‌خواستي من خودم حاضرم هان؛ يه كالسگه‌ي نعش‌كش هم دارم! من هر روز مرده‌ها رو مي‌برم شاعبدالعظيم خاك مي‌سپارم ها، من تابوت هم مي‌سازم؛ به اندازه‌ي هر كسي تابوت دارم، به طوري كه مو نمي‌زنه! من خودم حاضرم، همين الان!...

وغ‌وغ ساهاب (مجموعه داستان)

 • 28,000 تومان

وغ‌وغ ساهاب (مجموعه داستان)

فوايد گياه‌خواري (مجموعه داستان)

 • 25,000 تومان

هدايت در اين رساله مي‌خواهد بگويد كه خصلت‌هاي بد و ناپسند، جنگ‌طلبي و خونريزي، بي‌عاطفگي و دوري جستن از اصل، از زماني در انسان پديدار شد كه به گوشتخواري روي آورد. او مي‌گويد كه انسان به اشتباه متقاعد شده كه خوردن گوشت، يك نياز ضروري است و مي‌خواهد از راههاي علمي و نظرهاي بزرگان و پزشكان برجسته ثابت كند كه خوردن گوشت، جداي از بيدار كردن خصلت درندگي در انسان؛ نه تنها براي آدمي ضروري و مفيد نيست؛ كه برايش زيان‌آور است.

زنده به گور (مجموعه داستان)

 • 33,000 تومان

نفسم پس مي‌رود، از چشم‌هايم اشك مي‌ريزد، دهانم بدمزه است، سرم گيج مي‌خورد، قلبم گرفته، تنم خسته، كوفته، شل، بدون اراده در رختخواب افتاده‌ام. بازوهايم از سوزن انژكسيون سوراخ است. رختخواب بوي عرق و تب مي‌دهد، به ساعتي كه روي ميز كوچك بغل رختخواب گذاشته شده نگاه مي‌كنم، ساعت 10 روز يكشنبه است.

صفحه‌ی 1