فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½---ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير
راهنماي تفكر خلاق (راهنماي گام به گام براي حل مسائل كسب و كار)

راهنماي تفكر خلاق (راهنماي گام به گام براي حل مسائل كسب و كار)

  • 100,000 تومان

بعضي مردم مي‌گويند،خلاقيت تقريبا بدون چارچوب است. بعضي ديگر مي‌گويند خلاقيت درون چارچوب است. اما اگر چارچوبي نباشد،چه مي‌شود؟ اگر شما پي ببريد كه چارچوب چيست و آن را حذف كنيد، مي‌توانيد جريان نامحدود خلاقيت را بگشاييد. -برشي از متن كتاب

صفحه‌ی 1