فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير

پيمان‌شكني (بهترين پيشامد ناگواري كه شايد در ازدواج رخ دهد راهنماي كامل براي التيام يافتن از مشكلات رابطه فرازناشويي)

  • 80,000 تومان

رويكردهاي درماني گوناگون براي پيمان‌شكني به اهداف مشتركي اشاره مي‌كنند: 1) ايجاد محيط امن و قابل اعتماد براي اينكه درمانجويان بتوانند رابطه خود را بازنگري كنند، 2) فراهم‌سازي محيطي ساختارمند تا درمانجويان احساس كنند به ‌طور برابر معتبر شمرده مي‌شوند و در طول فرآيند مورد راهنمايي قرار مي‌گيرند، 3) بررسي واكنش‌هاي هيجاني، رفتاري و شناختي به حادثۀ پيمان‌شكني، 4) بررسي الگوهاي گذشته و كنوني آن رابطه، 5) بررسي انتظارات گذشته و كنوني و معاني رابطه، 6) فراهم‌سازي فرآيند ساختارمند خودافشاگري براي درك ماجرا و فراهم‌سازي ابزار بازسازي دلبستگي و اعتماد، 7) بررسي الگوها، معاني و انتظارات جديد از رابطه در سطح ساختاري، رفتاري، هيجاني و شناختي براي حفظ اعتماد 8) بررسي فرآيند بخشايش و التيام يافتن دوجانبه. پژوهشگران همچنين پنج گام مرتبط به همديگر را براي فرآيند رسيدگي به پيمان‌شكني شناسايي كرده‌اند: 1) ارزيابي و مديريت بحران 2) ملاحظات سيستمي 3) تسهيل كردن بخشايش 4) رسيدگي به عواملي كه منجر به پيمان‌شكني شده است و 5) تلاش براي افزايش صميميت از طريق گفت‌وگو. دكتر طلال السليم، نويسنده كتاب تحسين‌شدۀ پيمان‌شكنـي: بهترين پيشامد ناگواري كه شايد در ازدواج رخ دهد، با توجه به سابقۀ درخشان باليني در كمك به زوج‌ها و با آگاهي از اهداف و گام‌هاي اشاره‌شده، براساس راهبرد راه‌ حل محور خود نقشۀ راهي طراحي كرده است كه بتواند زوج‌ها را نه‌تنها در مسير التيام يافتن از حادثۀ پيمان‌شكني هدايت كند، بلكه به آنها كمك كند رابطۀ خود را غني‌سازي كنند و به جايگاهي بهتر از آنچه پيش از رخ دادن رابطه فرازناشويي داشته‌اند برسند. طلال السليم، دكتر روان‌شناس، زوج و خانواده درمانگر و از صاحب نظران پيشگام در بازيابي پس از پيمان‌شكني است. السليم همچنين استاد دانشگاه، سخنران و مدير مؤسس مركز مشاوره پيمان‌شكني در كاليفرنيا است. روش‌هاي راه‌ حل محور او تاكنون به صدها زوج كمك كرده است قلب خود را التيام ببخشند و رابطۀ خود را ترميم كنند. اين كتاب نيز راهنماي گام به گامي براي التيام يافتن از رابطه‌هاي فرازناشويي است كه براساس همين روش درماني نوشته شده است.

صفحه‌ی 1