فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير
سوداي خوش (شوميز)
 • 84,000 تومان
 • با تخفیف: 84,000 تومان
سوداي خوش (گالينگور)
 • 56,000 تومان
 • با تخفیف: 56,000 تومان
از خط تا مثلث تعارض
 • 78,000 تومان
 • با تخفیف: 78,000 تومان
روان‌درمان‌گري پويشي فشرده و كوتاه‌مدت (مبادي و فنون)
من به روايت من
 • 88,000 تومان
 • با تخفیف: 88,000 تومان
سبك‌ها و مهارت‌هاي ارتباطي
 • 107,000 تومان
 • با تخفیف: 107,000 تومان

سوداي خوش (شوميز)

 • 84,000 تومان

شاه عاشق، كنيزك غافل، طبيب شافي، و زرگر عاجز چهار جاذبه زندگي انساني‌اند كه در داستان نخست مثنوي مولانا به تصوير كشيده شده‌اند. چهار شخصيت بارز و شاخص كه هر يك بازي زندگي را به سويي و كويي مي‌برند. در كتاب حاضر اين چهار شخصيت به همراه يك مرد مدرن حركت آدم‌ها در جاده مهرورزي را به نمايش مي‌گذارند و نقد حال همه آدم‌ها مي‌كنند. از جهان عين تا جهان ذهن، از وصال مراد و آداب مهرورزي تا معناي تقدير و تسليم و تكليف، از فرايند كاوش مدرن ناهشياري آدم‌ها تا كام‌روايي دل و نفس آن‌ها در جهاني اسطوره‌اي، همگي بر محور اين پنج شخصيت پرداخته و پيموده شده‌اند. زندگي ما به دست كدام‌يك در حال چرخش و جهش است؟

سوداي خوش (گالينگور)

 • 56,000 تومان

شاه عاشق، كنيزك غافل، طبيب شافي، و زرگر عاجز چهار جاذبه زندگي انساني‌اند كه در داستان نخست مثنوي مولانا به تصوير كشيده شده‌اند. چهار شخصيت بارز و شاخص كه هر يك بازسازي زندگي را به سويي و كويي مي‌برند. در كتاب حاضر اين چهار شخصيت به همراه يك مرد مدرن حركت آدم‌ها در جاده مهرورزي را به نمايش مي‌گذارند و نقد حال همه آدم‌ها مي‌كنند. از جهان عين تا جهان ذهن، از وصال مراد و آداب مهرورزي تا معناي تقدير و تسليم و تكليف، از فرايند كاوش مدرن ناهشياري آدم‌ها تا كامروايي دل و نفس آنها در جهاني اسطوره‌اي، همگي بر محور اين پنج شخصيت پرداخته و پيموده شده‌اند. زندگي ما به دست كدام يك در حال چرخش و جهش است؟...

از خط تا مثلث تعارض

 • 78,000 تومان

كتاب حاضر بر محور احساسات، اضطراب از تجربه آن‌ها، و دفاع از خود در برابر اين احساسات آغشته به اضطراب استوار است. دفاع در مفاهيم روانكاوي شيوه تحريف و گريز از واقعيت و احساسات است كه مبناي رنج و زجر آدمي، مولد مشكلات ارتباطي، و بازدارنده مواجهه خردمندانه با دردهاي زندگي است. در اين كتاب، دفاع‌ها در چهار مقوله بهم پيوسته بدوي، واپس رونده، سركوبگر، و عايق‌بندي بررسي مي‌شوند. افزون بر اين، ماهيت عيني اضطراب و همچنين هيجان‌ها و احساساتي كه عمدتا مولد اضطراب و واكنش‌هاي دفاعي‌اند نيز تشريح شده است. بنابراين، درك جامعي از مفهوم مثلث تعارض و پيش‌زمينه‌هاي آن در اين كتاب فراهم شده است. در پيوست كتاب نيز فهرستي از همه دفاع‌هايي كه تا به حال به هر شكلي مورد اشاره و توجه نظريه‌پردازان قرار گرفته آمده است.

روان‌درمان‌گري پويشي فشرده و كوتاه‌مدت (مبادي و فنون)

 • 36,000 تومان

كتاب حاضر براي دانشجويان رشته روانشناسي در مقاطع كارشناسي كارشناسي ارشد و دكتري به عنوان منبع اصلي درس نظريه‌هاي روان‌درماني به ارزش 3 واحد تدوين شده است. اميد مي‌رود كه علاوه بر جامعه دانشگاهي ساير علاقه‌مندان نيز از آن بهره‌مند شوند.

من به روايت من

 • 88,000 تومان

من به روايت من داستان رويارويي شخصي آدمي با خود است. من چگونه در كشاكش لذت و درد زندگي خود را تجربه مي‌كند و مورد تامل قرار مي‌دهد. شناخت خود تقريبا در تمامي فرهنگ‌ها، با آدابي متفاوت، مهم انگاشته شده است زيرا يك ارزش غايي است و لازمه زندگي با صفا و كمال، اما آدمي چندان تاب آن را ندارد.

سبك‌ها و مهارت‌هاي ارتباطي

 • 107,000 تومان

حجم عمده‌اي از وقت ما به تعامل با ديگران مي‌گذرد. مهارت‌هاي ارتباطي بين شخصي به عنوان موضوع اين كتاب، مجموعه‌اي از رفتارهايي است كه كيفيت ارتباط شخص با شخص را تعريف و مشخص مي‌سازد. اين كيفيت مي‌تواند ماهيتي مخرب يا سازنده داشته باشد. دستيابي به اهدافي كه هر شخصي براي خود، هشيار و ناهشيار، دارد در بافتي اجتماعي متحقق مي‌شود. از اين روي، مهارت‌هاي ارتباطي يكي از محورهاي اساسي موفقيت در ابعاد شخصي، خانوادگي، شغلي و اجتماعي زندگي است. اين امر در جوامعي كه ساختار آنچنان نهادينه نشده‌اند اهميتي فزاينده‌تر دارد. اين كتاب با نگاه علمي ـ كاربردي2 روش‌هاي برقراري ارتباط سازنده با ديگران را بر اساس يافته‌هاي پژوهشي به تصوير كشيده است، و فنوني را در جهت ارتقا توانايي‌ها در ارتباطات صميمي و شخصي، حرفه‌اي و اجتماعي پيشنهاد مي‌كند.

صفحه‌ی 1