فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير
ماهيت روان‌درماني (ارزيابي انتقادي)
  • 12,000 تومان
  • با تخفیف: 12,000 تومان
اسپينوزا (فلسفه الهيات و سياست)
  • 48,000 تومان
  • با تخفیف: 48,000 تومان

ماهيت روان‌درماني (ارزيابي انتقادي)

  • 12,000 تومان

ماهيت روان‌درماني بخشي از كتاب آسيب‌شناسي رواني عمومي كارل ياسپرس، فيلسوف و روان‌پزشك آلماني، است. ياسپرس در اين كتاب مختصر، با توجه به مباني فلسفي‌اش به تحليل روان‌درماني و موضوعات مرتبط با آن مي‌پردازد و معتقد است كه در ميان شاخه‌هاي روان‌پزشكي هيچ كدام غني‌تر از روان‌درماني نيست. علي‌رغم مباحث تخصصي ياسپرس در زمينه روان‌درماني، مطالب اين كتاب براي كساني كه به مسائل فلسفي و روان‌شناختي علاقه دارند و در جست‌جوي اطلاعاتي در اين زمينه‌اند، مناسب خواهد بود. «روان‌درماني در عصر حاضر نه تنها مي‌خواهد به بيماران روان نژند، بلكه به كل انسانيت از نظر همه نيازهاي روحاني و فردي او كمك كند.»

اسپينوزا (فلسفه الهيات و سياست)

  • 48,000 تومان

ياسپرس با تعريفي كه از مفهوم ‹‹بزرگ›› ارائه مي‌كند، اسپينوزا را در زمره فيلسوفان بزرگ مي‌نهد و در كتاب حاضر نشان مي‌دهد كه رفعت انديشه‌هاي اسپينوزا تا چه حد و مرتبتي است. گرايش فلسفي ياسپرس باعث آن بوده است تا گزارشي زنده از زندگي و افكار اسپينوزا ترسيم شود و به همين دليل كتاب تنها به بيان و تحليل پيچيدگي‌هاي نظام متافيزيكي اسپينوزا بسنده نمي‌كند بلكه لوازم و نتايج آن را در حيطه الهيات و سياست باز مي‌نمايد.

صفحه‌ی 1