فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير
دگر‌ديسي‌هاي روان و نماد‌هايش (كند ‌و ‌كاو در پيش‌نشانه‌هاي موردي ازبيماري اسكيزوفرني)
روان‌درماني در عمل
 • 110,000 تومان
 • با تخفیف: 110,000 تومان
روان‌شناسي و دين
 • 2,500 تومان
 • با تخفیف: 2,500 تومان
نظريه روانكاوي
 • 55,000 تومان
 • با تخفیف: 55,000 تومان
پاسخ به ايوب
 • 25,000 تومان
 • با تخفیف: 25,000 تومان
من ناشناخته
 • 24,500 تومان
 • با تخفیف: 24,500 تومان
خاطرات روياها تاملات
 • 95,000 تومان
 • با تخفیف: 95,000 تومان
خود كشف نشده
 • 32,400 تومان
 • با تخفیف: 32,400 تومان
انسان و سمبول‌هايش
 • 100,000 تومان
 • با تخفیف: 100,000 تومان
انسان 2 روح دارد (مجموعه مصاحبه‌ها و ملاقات‌ها)
مراقبه و آرامش درون يا (روانشناسي يوگاي كنداليني)
روانشناسي و دين
 • 20,000 تومان
 • با تخفیف: 20,000 تومان

دگر‌ديسي‌هاي روان و نماد‌هايش (كند ‌و ‌كاو در پيش‌نشانه‌هاي موردي ازبيماري اسكيزوفرني)

 • 299,000 تومان

درباره كتاب حاضر درست تر اين است كه بگوييم اين كتاب درس‌هايي براي شناخت عناصر فعال در ناخودآگاهي و چگونگي ظهور آنها در روياست.

روان‌درماني در عمل

 • 110,000 تومان

در ميان ترجمه‌هاي آثار يونگ‏ جاي اثري كه به‌طور خاص و از زواياي گوناگون به مباحث مشاوره و روان‌درماني پرداخته باشد‏، خالي به‌نظر مي‌رسيد. كتاب روان‌درماني در عمل همان اثري است كه به منظور پر كردن اين جاي خالي، ترجمه شده‌است. كتاب را مي‌توان به دو بخش اصلي تقسيم كرد. يونگ در نه فصل اول كتاب، به مسائل كلي روان‌درماني پرداخته است كه عبارت‌اند از، تعريف روان‌درماني، اهداف و اصول و پرسش‌هاي بنيادي آن، مسائل آن در جهان مدرن، رابطه‌ي آن با دو رشته‌ي مهم مرتبط با‌ آن يعني فلسفه و پزشكي. بخش دوم كتاب هم از سه فصل تشكيل شده است كه هر‌كدام به يك موضوع خاص و بسيار مهم روان‌درماني پرداخته‌اند. موضوعات خاص اين سه فصل عبارت‌اند از، تخليه‌ي هيجاني، تحليل رويا و انتقال.

روان‌شناسي و دين

 • 2,500 تومان

يونگ در دستگاه روانشناسي خود كه مبتني بر پژوهش تجربي است، مي كوشد كه پديده هاي گوناگوني را كه به انسان مربوطند-و از جمله دين را-بر بنياد شيوه هاي علمي بررسي كند و از توسل به هرگونه ملاحظات فوق طبيعي يا فلسفي بپرهيزد.او در تبيين مفهوم ها و اعمال ديني، پاي فعاليت خلاق ضمير ناخود آگاه را به ميان مي آورد و در عين حال دين را محصول حالت مراقبه و تذكر و توجه دقيق به بعضي عوامل موثري مي داند كه انسان عنوان (قدرت قاهر) را به آن ها اطلاق مي كند.

نظريه روانكاوي

 • 55,000 تومان

گرچه نظريه‌هاي ارائه شده در اين كتاب ، ويرايش 1915 از سخنراني‌هاي يونگ در دانشگاه فوردهام ، اكنون كاملا منسوخ شده است ، اين كتاب هنوز يك نگاه جذاب از ذهن يونگ در برهه حساس زندگي او است. فقط سه سال پيش ، او خود به خود حمله كرد و Wandlungen und Symbol der Libido خود را كه در انگليسي به عنوان روانشناسي ناخودآگاه شناخته مي‌شود ، منتشر كرد. آن كتاب نشان‌دهنده جدايي او از مدرسه وين به رهبري فرويد بود و همچنين نشان‌دهنده پايان رابطه عميقا عاطفي يونگ و فرويد بود. فكر يونگ اكنون در مسير خودش حركت مي‌كند. او ديگر فرويدي نيست ، اما هنوز يونگي نيست. توسعه نظريه روانشناسي خود راه طولاني در پيش دارد. بنابراين ، در اين كتاب ، ما او را در حال گذار مي‌بينيم ، فكرش كار در حال پيشرفت است ، نظريه او پروژه‌اي كه هنوز در دست ساخت است. ايده‌هايي كه ما او را به خاطر داريم در حال ريشه‌دار شدن است. تماشاي اين كار براي دانشجويان روانشناسي و تاريخچه آن تجربه‌اي جذاب است.

پاسخ به ايوب

 • 25,000 تومان

پاسخ به ايوب نوشته كارل گوستاو يونگ ، روان‌پزشك و متفكر سوييسي است. در اين كتاب يونگ برخي معتقدات دين يهود و مسيح را كه به ظاهر معقول به نظر نمي‌رسند و مخصوصا مضاميني از تورات و انجيل را كه با اصول اخلاقي بشر امروز ناسازگار به نظر مي‌رسند، بررسي كرده است. او سعي كرده است ضمن توجيه اين تضادها با تعبيرهاي روان شناختي، از اشارات مرموز به باطن آن‌ها درباره طريقه تكامل شخصيت فردي و آينده انسان و و رويدادهاي كنوني جهان پرده بردارد.

من ناشناخته

 • 24,500 تومان

آينده چه چيزي را با خود به همراه خواهد آورد؟ از قديم‌الايام اين سوال ذهن بشر را درگير خود كرده هر چند هميشه به يك اندازه نبوده است. از نظر تاريخي، همواره اين آشفتگي‌هاي فكري، جسمي، اقتصادي،سياسي و يا معنوي هستند كه باعث مي‌شوند چشمان انسان مضطربانه به آينده خيره شوند و براي خود انتظارات، آرمان‌شهر و يا تصورات آخرالزماني تصور كنند. در اين مواقع است كه ممكن است فردي، به عنوان مثال، به باورهاي ظهور حضرت مسيح پس از 1000 سال در عصر آگوستيندر آغاز مسيحيت باور پيدا كند يا به تغيير در روح غرب كه همراه با پايان هزاره اول بود فكر كند. امروزه در حالي كه به پايان هزاره دوم رسيده‌ايم، دوباره با تصورات آخرالزمانانه خود مبني بر خرابي و ويراني تمام جهان زندگي مي‌كنيم.

خاطرات روياها تاملات

 • 95,000 تومان

اصل زندگاني من همان داستان خود نوشت يا شناخت بخشي از ضميرناخودآگاه من است. هرآنچه در درون ناخودآگاه جاي دارد در تقلاي يافتن تجلي بيروني است و شخصيت هم خواستار آن است تا ازدرون وضعيت ناخودآگاهانه خود تكامل يابد و خودش را به مثابه يك كل تجربه نمايد.

خود كشف نشده

 • 32,400 تومان

يكي از عوامل مهمي كه از نظر روان‌شناختي منجر به گرايش فرد به سمت ذهنيت جمعي مي‌گردد، منطق‌گرايي علمي است كه بنيان و كرامت فرد را از وي مي دزدد. در اين هنگام او به عنوان يك عنصر اجتماعي فرديت خود را از دست داده و تبديل به يك عدد انتزاعي محض در ارقام آماري اداري مي گردد. او فقط مي‌تواند نقش يك عنصر قابل تعويض بي‌نهايت كم ارزش را بازي كند.

انسان و سمبول‌هايش

 • 100,000 تومان

((انسان و سمبولهايش)) كه در واپسين سال‌هاي زندگي يونگ نگاشته شده ، در واقع حاصل سال‌هاي پختگي و شكوفايي انديشمندي است كه عمري را به مطالعه و پژوهش در عرصه‌ي روان‌شناسي گذرانده است . يونگ در لابه‌لاي سطور اين كتاب به خواننده هشدار مي‌دهد كه انسان عصر حاضر براي شناخت و رستگاري خود ناگزير است به ((قطب وجود)) يعني به روان خود توجه كند ، رواني كه زباني ويژه‌ي خود دارد و از منطق عقل و زبان علم جداست . انسان بايد چونان يك باستان‌شناس اندرون لايه‌هاي وجود خود را بكاود و تكه پاره‌هاي فراهم آمده از كاوش دخمه‌هاي وجود را كنار هم نهد تا رمز نماد‌ها و تصاوير روح و روان خود را از نو كشف كند . شايد انسان از اين راه بتواند به قول هايدگر ((آواي وجود)) خود را بشنود .

انسان 2 روح دارد (مجموعه مصاحبه‌ها و ملاقات‌ها)

 • 45,000 تومان

كارل گوستاو يونگ، فيلسوف و روان‌پزشكي است كه در قرن بيستم ميلادي با ارائه نظريات خود علم روان‌پزشكي را دگرگون ساخت. او يكي از تاثيرگذارترين متفكران علم روانكاوي محسوب مي‌شود. نظريات او تحت عنوان روانشناسي تحليلي شناخته مي‌شوند و برخي مفاهيم از جمله: ناخودآگاه جمعي، سايه‌ها، عقده‌ها، آنيما و آنيموس، بررسي روانشناسي كيمياگري و بسياري مفاهيم ديگر براي اولين بار توسط او مطرح گرديده و روشن‌گر راه ديگران مي‌باشد. كتاب پيش‌رو حاصل مصاحبه‌ها و ملاقات‌هايي است كه در فواصل زماني مختلف با يونگ انجام شده و مي‌توان با خواندن آن با نظريات وي در باب برخي مسائل اساسي روانشناسي آشنا شد.

مراقبه و آرامش درون يا (روانشناسي يوگاي كنداليني)

 • 70,000 تومان

در دهه شصت، يونگ به عنوان معلم جنبش جديد سال معرفي شد. يكي از دلايل اين امر، نقش او در پيشبرد مطالعات، كمك به اشاعه، تبيين و يافتن توضيحات روانشناسي براي افكار شرقي بود. او براي كساني كه به شرق سفر مي‌كنند، نقش يك پدرخوانده را داشت. درعين حال، بسياري از مردم علاقه يونگ را به پذيرش فرهنگ‌ها، به عنوان كهنه‌پرستي اسرارآميز روانشناسي او در نظر مي‌گرفتند...

روانشناسي و دين

 • 20,000 تومان

يونگ در دستگاه روانشناسي خود كه مبتني بر پژوهش تجربي است مي‌كوشد كه پديده‌هاي گوناگوني را كه به انسان مربوطند و از جمله دين را بر بنياد شيوه‌هاي علمي بررسي كند و از توسل به هرگونه ملاحظات فوق طبيعي و يا فلسفي بپرهيزد. او در تبيين مفهوم و علائم ديني، پاي فعاليت خلاق ضمير ناخودآگاه را به ميان مي‌آورد و در عين حال دين را محصول حالت مراقبه و تذكر و توجه دقيق به بعضي عوامل مؤثري مي‌داند كه انسان عنوان «قدرت ظاهر» را به آن اطلاق مي‌كند. اين كتاب كه از معروف‌ترين آثار كارل گوستاو يونگ، روانشناس، پزشك و فيلسوف سوئيسي است شامل سه سخنراني است كه در سال 1937 در دانشگاه بيل آمريكا ايراد گرديد و بعدا با اصلاحات و اضافات و تعليقاتي با عنوان «دين و روانشناسي» به چاپ رسيد، اما در لحن ساده و بيان گفتگو وار آن تغييري داده نشد و بنابراين مي‌توان اين كتاب را از زمره آسان‌فهم‌ترين آثار يونگ شمرد كه در عين حال تا عمق پيچيده‌ترين عقايد او پيش مي‌رود و چكيده نظريات فلسفي او را به ساده‌ترين شكل عرضه مي‌كند.

1  2  3  صفحه‌ی 1