فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير

تفسير باليني و پيشرفته مقياس هوشي وكسلر كودكان چهار دبليو آي اس سي براي گروهاي باليني ويژه

  • 56,000 تومان

با توجه به اين كه بيشتر روان‌شناسان به خصوص روان‌شناساني كه با كودكان كار مي‌كنند، از آزمون‌هاي رواني استفاده مي‌كنند، در اين ميان، آزمون‌هاي هوش جايگاه ويژه‌اي دارند. پركاربردترين و باليني‌ترين آزمون هوشي، مقياس هوشي وكسلر كودكان است، كه شهرتي جهاني دارد.

راهنماي تفسير گام به گام دبليو آي اس سي 4 (نيمرخ مقياس هوشي وكسلر كودكان ويرايش چهار و راهبردهاي آموزشي درماني)

  • 50,000 تومان

كتاب حاضر براي افرادي تهيه شده است كه با شيوه‌هاي اجرا و نمره‌گذاري مقياس هوشي وكسلر كودكان چهار آشنايي كامل دارند. روانشناسان و دانشجوياني كه با سنجش هوش درگير هستند، مي‌دانند كه مقياس هوشي وكسلر كودكان چهار از پركاربردترين آزمون‌ها به ويژه در مراكز باليني به شمار مي‌رود.

صفحه‌ی 1