فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير
  • 60,000 تومان

راهنماي تشخيص بر اساس دي اس ام فايو

  • 90,000 تومان

تشخيص‌‌گذاري در حيطه سلامت روان امري حياتي و پيش‌نياز درمان موثر است. كتاب حاضر راهنمايي براي آسان‌تر نمودن فرايند تشخيص‌دهي است. نويسنده تلاش كرده تا با ارائه اصول تشخيصيء به بالينگران كمك كند موانع و شبهات پيش‌رو در امر تشخيص را شناسايي نموده و با اطمينان به تشخيص صحيح دست يابند. افزون بر اينء حين ارزيابي و مصاحبه باليني چنانچه كسب اطلاعات از يك منبع با مشكل مواجه شودء منبع ديگري را پيش‌رو مي‌گذارد. نكات كليدي به صورت دسته‌بندي ارائه شده‌اند كه تركيب و جمع‌بندي اين اطلاعات هدايت‌گر دستيابي به تشخيص نهايي هستندء ضمن اينكه براي تشخيص افتراقي نيز راهكارهاي منحصر به فردي از جمله استفاده از درخت‌هاي تصميم‌گيري و فهرست‌هاي افتراقيء ارائه شه كه بسيار مفيد فايده‌اند.

دي اس ام فايو به زبان ساده (راهنماي تشخيصي ويژه درمانگران)

  • 99,000 تومان

استفاده از DSM-5 كار حساسي است و به دقت زيادي احتياج دارد، هيچ بعيد نيست كه آن‌را بخوانيد اما ندانيد چطور ملاك‌هاي تشخيصي را به بيماران واقعي در دنياي واقعي ربط دهيد. دكتر جيمز موريسون، روان‌پزشك و استاد برجسته، كتاب DSM-5 به زبان ساده را به رشته تحرير درآورده تا تشخيص‌هاي سلامت روان را براي بالين‌گران كليه حوزه‌هاي سلامت روان قابل فهم‌تر كند. در اين كتاب نحوه به كارگيري DSM-5 به صورت عملي شرح داده شده است و توصيفاتي از تمامي اختلالات رواني، با تأكيد بر اختلالات بزرگ‌سالي را در آن خواهيد يافت. راهنماهاي فوري ابتدايي هر فصل، كادرهاي مربوط به ويژگي‌هاي اساسي هر اختلال، مثال‌هاي فراوان از بيماران واقعي و به دنبال آن بحث‌هاي روشن‌گر در خصوص تشخيص‌گذاري و تشخيص‌هاي افتراقي و هم‌چنين جداول و ستون‌هاي جانبي مختلف،‌ شما را در درك جامع و دقيق اختلالات رواني ياري كرده و اعتماد به نفس‌تان را در تشخيص‌گذاري افزايش مي‌دهد.

مصاحبه آغازين

  • 60,000 تومان

مصاحبه آغازين حاصل علاقه من به نگارش (تا آن جايي كه امكان دارد) كتابي راهنما در مورد مصاحبه با بيماران سلامت روان است، كه بر اساس تحقيقات عيني و اصولي كاملا عملي نوشته شده است. البته از آن جايي كه هنوز براي راهنمايي مصاحبه‌گران در طي فرايند ارزيابي و سلامت روان بيماران، تحقيقاتي كه به اندازه كافي كنترل شده باشند، وجود ندارد، من اين كتاب راهنما را با هر اطلاعات جديدي كه جمع‌آوري مي‌كنم، به روز درمي‌آورم. اين كتاب تركيبي از بهترين فنوني را مجسم مي‌سازد كه من توانسته‌ام از علم و هنر مصاحبه با بيماران گلچين كنم.

صفحه‌ی 1