فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½---ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½---ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير

ذهنت را رها كن (زندگي‌ات را درياب راهنمايي براي زندگي خارق‌العاده)

  • 20,000 تومان

در كتاب «ذهنت را رها كن؛ زندگي‌ات را درياب» نويسندگان امكان دسترسي نوجوانان به اصول قدرتمند درمان مبتني بر پذيرش و تعهد را فراهم مي‌آورند. اين اصول را مي‌توان به طور وسيعي براي هر تعداد كشمكشي كه يك نوجوان، ممكن است با آنها مواجه شود، به كار برد. در صورتي مي‌توان به نوجوانان كمك كرد كه كشمكش‌هاي خود را در خلال داستان‌هايي كه در كتاب گفته شده است، شناسايي كنند و جسارت به خرج دهند و در تمرينات پيشنهاد شده، آرزوهاي خود را دنبال نمايند. شايد مهم‌ترين نكته اين است كه در خلال زمان‌هايي كه افكار و احساسات افراد نمي‌گذارند آنگونه كه مد نظرشان است، زندگي كنند. نويسندگان به وضوح به خوانندگان نشان مي‌دهند كه تنها نبوده و مجبور نيستند به كشمكش بپردازند.

زنداني ذهنت نباش زندگي كن (راهنماي زندگي با ذهن آزاد براي نوجوانان)

  • 30,000 تومان

اگر شما بتوانيد از احساس شرم، ترس و انتقاد از خود رها شويد و به خودتان اعتماد كنيد، زندگي‌تان چقدر تفاوت خواهد كرد؟ نوجوانان و جوانان هم‌سن شما، با هيجان‌هاي دشوار و گاه طاقت‌فرسايي سر و كار دارند كه مي‌تواند موجب فشار رواني، درد و رنج آنها شود. قرار نيست اين هيجان‌ها از بين بروند، بلكه شما بايد ياد بگيريد چطور با آنها كنار بياييد و راه درست زندگي خود را پيدا كنيد. اين كتاب مهارت‌هايي را در اختيار شما قرار مي‌دهد تا همانند فردي نيرومند، هيجان‌هاي دشوار را در اختيار خود درآوريد، ايراد گرفتن از خود را كنار بگذاريد، با خودتان مهربان‌تر باشيد، اعتماد به نفس پيدا كنيد، براي خودتان ارزش قائل شويد، ارزش‌هاي خود را بشناسيد، و بدين ترتيب روياهاي خود را در زندگي به واقعيت تبديل كنيد.

صفحه‌ی 1