فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½---ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½---ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير
كار كردن با هيجان (در روان‌درماني‌هاي روان‌پويشي شناختي رفتاري و هيجان‌مدار)
كار با هيجان در روان‌درماني‌هاي روان پويشي  شناختي رفتاري و هيجان‌مدار

كار كردن با هيجان (در روان‌درماني‌هاي روان‌پويشي شناختي رفتاري و هيجان‌مدار)

  • 65,000 تومان

نويسندگان اين كتاب نقش هيجان را در ايجاد و حفظ مشكلات روانشناختي و نحوه تأثير آن را در تغييرات روانشناختي مورد بررسي قرار مي‌دهند. آنها هيجان را آنگونه كه در سه مورد از رايج‌ترين رويكردهاي درماني حاضر، روان‌پويشي، شناختي‌رفتاري و هيجان‌مدار، مفهوم‌پردازي و به‌كار گرفته مي‌شود، ارزيابي مي‌كنند. در هر فصل تأثير هيجان بر يادگيري و رشد كودك و رابطه انگيزش و هيجان مورد بحث قرار مي‌گيرد و راه‌هايي را كه از طريق آن هيجان مي‌تواند در درمان مهار شود تا كاركردهاي روانشناختي بهبود يابند و روابط بين‌فردي تقويت شوند به بحث گذاشته مي‌شود. نمونه‌هاي باليني، نحوه برانگيختگي هيجان، تشخيص و دسترسي به هيجان را از سوي درمانگر به خوانندگان نشان مي‌دهند؛ اين در حالي است كه از هيجان براي ايجاد و حفظ اتحاد درماني مؤثر نيز استفاده مي‌شود.

كار با هيجان در روان‌درماني‌هاي روان پويشي شناختي رفتاري و هيجان‌مدار

  • 40,000 تومان

روانكاوي در سراسر تاريخ خود، هيجان‌ها را، به منزله دروازه‌هاي ورود به معنا، در بستر رابطه‌درماني ميان مراجع - كه معمولا با مجموعه‌اي از نگراني، مشكلات يا راه‌هايي كه حس مي‌كند در آن‌ها گرفتار شده، از راه مي‌رسد - و درمانگر - كه پيشينه هيجاني خودش را به اين رابطه، وارد مي‌كند - مورد توجه قرار داده است. اصولا، سطوح مختلفي از درد بدني يا هيجاني، انگيزش اصلي مراجع براي درمان هستند.

صفحه‌ی 1