فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير
خانواده‌درماني نكات كاربردي
  • 90,000 تومان
  • با تخفیف: 90,000 تومان
مشاوره قبل از ازدواج (با نگاه كاربردي)
  • 35,000 تومان
  • با تخفیف: 35,000 تومان

خانواده‌درماني نكات كاربردي

  • 90,000 تومان

خانواده‌درماني واژه‌اي است كه به روش‌هاي كار با خانواده‌هاي داراي مشكلات زيستي، رواني و اجتماعي اطلاق مي‌شود. كتاب حاضر شرحي است از روش‌هاي كاربردي خانواده‌درماني كه عمدتا با رويكردي سيستميك، تكوين يافته‌اند.

مشاوره قبل از ازدواج (با نگاه كاربردي)

  • 35,000 تومان

ازدواج يكي از مهمترين، يا بهتر است بگوييم مهمترين واقعه زندگي فرد در دوره بزرگسالي است. در كشورهاي غربي از قرون وسطي تا اوايل قرن بيستم ازدواج به وسيله ساختار اجتماعي مورد حمايت قرار مي‌گرفت. بعد از اين دوران ازدواج به عنوان موضوعي شخصي تلقي شد كه بايستي در خدمت خوشبختي و رفاه فرد قرار گيرد. به اين ترتيب مفهوم ازدواج به عنوان منبع خوشبختي و رفاه فردي، مفهومي جديد و مدرن است. كه در اين كتاب به شرح كامل اين موضوع مي‌پردازيم.

صفحه‌ی 1