فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير
آمار استنباطي و اس‌پي‌اس‌اس در روانشناسي و علوم تربيتي (همراه با CD)

آمار استنباطي و اس‌پي‌اس‌اس در روانشناسي و علوم تربيتي (همراه با CD)

  • 179,000 تومان

كتاب شامل بيست و چهار فصل است كه ساختار تمام فصل‌ها يكسان‌سازي شده است. نگارش فصل‌ها بصورت مجزا صورت گرفته است و يادگيرندگان مي‌توانند هر فصل را بصورت جداگانه مورد مطالعه و يادگيري قرار دهند. هر فصل شامل مقدمه‌اي مربوط به نظريه‌ها و اصول مربوط به آن آزمون، مفروضه‌ها و محدوديت‌هاي استفاده از آن آزمون، مراحل محاسبه آزمون به شيوه دستي، مثال پژوهشي، نحوه وارد كردن داده‌ها در نرم‌افزار SPSS، آموزش نحوه انجام آزمون در نرم‌افزار SPSS، نحوه تفسير برون‌داد داده‌ها در نرم‌افزار SPSS و نحوه گزارش نويسي يافته‌ها است. در فصل‌هايي كه داراي آزمون‌هاي آماري هستند مثال‌هايي ارايه شده كه داده‌هاي آن آزمون در فايل Excel و SPSS در CD همراه كتاب ضميمه شده است تا با تمرين باعث يادگيري عملي در كارآموزان شود. پايان هر فصل نيز بخش خودآزمايي وجود دارد كه به يادگيرندگان كمك مي‌كند كه به بررسي ميزان يادگيري خود در هر فصل بپردازند.

صفحه‌ی 1