فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير
روانشناسي عمومي (راهنماي متون روانشناسي به زبان انگليسي)
متون روانشناسي به زبان انگليسي
  • 50,000 تومان
  • با تخفیف: 50,000 تومان
متون روانشناسي عمومي به زبان انگليسي
  • 30,000 تومان
  • با تخفیف: 30,000 تومان
روانشناسي يادگيري
  • 55,000 تومان
  • با تخفیف: 55,000 تومان

روانشناسي عمومي (راهنماي متون روانشناسي به زبان انگليسي)

  • 48,000 تومان

اين كتاب با دو هدف تاليف شده است. هدف اول راهنمايي براي متون روانشناسي به زبان انگليسي و هدف دوم روانشناسي عمومي براي دانشجوياني است كه رشته تحصيلي آنها روانشناسي نيست. دوازده فصل اول كتاب و واژه‌نامه آن، ترجمه كتاب متون روانشناسي به زبان انگليسي است كه براي شش واحد درسي متون 1 و متون 2 دانشجويان رشته روانشناسي تدارك ديده شده است. سه فصل آخر كتاب، يعني فصل‌هاي احساس و ادراك، حالت‌هاي هشياري، و حافظه براي اينكه سرفصل‌هاي روانشناسي عمومي را براي دانشجويان رشته‌هاي غير روانشناسي پوشش دهند، تدارك ديده شده‌اند.

متون روانشناسي به زبان انگليسي

  • 50,000 تومان

متون روانشناسي به زبان انگليسي از دروس مقطع كارشناسي و از منابع آزمون كارشناسي ارشد رشته‌هاي روانشناسي (باليني، عمومي، روان‌سنجي) مي‌باشد.

متون روانشناسي عمومي به زبان انگليسي

  • 30,000 تومان

اين كتاب منتخبي از متون روان‌شناسي عمومي است كه به عنوان منبع درسي 6 واحد متون روانشناسي به زبان‌هاي خارجي، براي دانشجويان رشتة روان‌شناسي در دوره كارشناسي و كارشناسي ارشد تدارك ديده شده است.

روانشناسي يادگيري

  • 55,000 تومان

مبحث يادگيري يكي از گسترده‌ترين مباحث روانشناسي و علوم تربيتي است. اين حوزه پژوهش معمولا تحت دو عنوان ‹‹رنظريه‌هاي يادگيري›› و ‹‹روانشناسي يادگيري›› مطرح مي‌شود كه هريك كتاب‌هاي خاص خود را با همين عنوان‌ها دارند. در اين رشته با آنكه هر سال منابع متعددي در خارج از كشور منتشر مي‌شود، در ايران از اين نظر كمبود زيادي وجود دارد. چون بسياري از روانشناسان يادگيري باور دارند كه ارزشيابي دانشجويان در طول يك ترم تحصيلي بايد در چند مرحله انجام گيرد تا آن‌ها بازخورد پيشرفت را دريافت كنند، بهتر است كه استاد همراه با مطالب اين كتاب تكاليفي براي دانشجويان تعيين كند. بدين وسيله، علاوه بر اينكه يادگيري مطالب به صورت گام به گام پيش خواهد رفت، دانشجويان احساس خواهند كرد كه كارايي شخصي آن‌ها تقويت مي‌شود و در عين حال، آمادگي كامل را براي امتحان پايان ترم به دست مي‌آورند.

صفحه‌ی 1