فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½---ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير
طرحواره‌درماني
  • 78,000 تومان
  • با تخفیف: 78,000 تومان

طرحواره‌درماني

  • 78,000 تومان

هر كتابي كه نوشته مي‌شود، به دنبال اين است كه خلاها و شكاف هاي موجود در كارهاي قبل را جبران كند تا به اين طريق بتواند كتابي مفيد براي افراد اهل فن باشد. در اين كتاب سعي شده است تكنيك‌هاي درماني براي تك تك طرحواره‌ها بيان شود و به اين طريق كمك حال درمانگران در درمان طرحواره‌هاي مراجعان باشد.

صفحه‌ی 1