فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير
قرآن كريم (سفيد)
 • همراه با تخفيف
 • 245,000 تومان
 • با تخفیف: 232,750 تومان
قرآن كريم (آبي)
 • 220,000 تومان
 • با تخفیف: 220,000 تومان
قرآن كريم (با قاب) چرمي
 • 525,000 تومان
 • با تخفیف: 525,000 تومان
قرآن كريم (با قاب) رحلي
 • 495,000 تومان
 • با تخفیف: 495,000 تومان
قرآن كريم (قهوه‌اي)
 • 220,000 تومان
 • با تخفیف: 220,000 تومان

قرآن كريم (سفيد)

 • 245,000 تومان

قرآن كريم (سفيد)

قرآن كريم (آبي)

 • 220,000 تومان

قرآن كريم (آبي)

قرآن كريم (با قاب) چرمي

 • 525,000 تومان

اين قرآن با كاغذ گلاسه و با ترجمه مهدي الهي قمشه‌اي چاپ شده است. ترجمه هر صفحه در كنار همان صفحه مي‌باشد. حاشيه كتاب تذهيب و خط آن نسخ و بر مبناي نسخه عثمان طه مي‌باشد.

قرآن كريم (با قاب) رحلي

 • 495,000 تومان

كلام خدا با ترجمه مهدي الهه قمشه‌اي با صفحات گلاسه...

قرآن كريم (قهوه‌اي)

 • 220,000 تومان

اين قرآن با كاغذ گراف چاپ شده است. ترجمه هر صفحه در كنار همان صفحه مي‌باشد. حاشيه ورق‌هاي اين قرآن حالت زركوب دارد و در دو رنگ قهوه‌اي و فيروزه‌اي طرح‌دار چاپ شده است.

صفحه‌ی 1