فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير
زندانيان درد
  • 75,000 تومان
  • با تخفیف: 75,000 تومان
روانشناسي رنج
  • 120,000 تومان
  • با تخفیف: 120,000 تومان

زندانيان درد

  • 75,000 تومان

درمان اوليه بر اساس اين نظريه بنا شده كه آسيب‌هاي دوران كودكي حتي دوره قبل از تولد (دوران جنيني) و حين تولد، موجب روان‌رنجوري فرد در سال‌هاي آينده است. يانوو اين‌گونه استدلال مي‌كند كه رنج‌هاي ناشي از اين آسيب‌ها، توسط فرد سركوب و پس رانده مي‌شود تا بتواند بقا داشته و به زندگي ادامه دهد و البته اين كار را كاملا ناهشيارانه و ناآگاهانه انجام مي‌دهد و دلايل زيست‌شناختي هم دارد. در اين رويكرد درماني، درمانگر متخصص و حرفه‌اي، طي جلسات متعدد درماني چه به صورت فردي و چه گروهي، اين رنج‌هاي مدفون شده در اعماق سيستم‌هاي عصبي را متواليا به هشياري آگاهانه آورده و بيمار طي ماه‌ها با احساس مجدد اين احساس و برخورد و درگيري و بيان كامل آن، از شر بيماري راحت مي‌شود و بهبودي حاصل مي‌آيد.

روانشناسي رنج

  • 120,000 تومان

نويسنده در اين كتاب بيان مي‌كند: به عقيده من، فريادهايي كه افراد در برخي موارد دچار مي‌شوند نتيجه رنج‌هاي بنيادي همگاني است كه در درون تمام روان رنجوران جاي گرفته است من اين‌رنج‌ها را رنج‌هاي اوليه مي‌نامم، زيرا آن‌ها رنجش‌هاي اصلي و اوليه هستند كه تمام روان رنجوري بعدي بر پايه آن به وجود آمده‌ است. صرف نظر از نوع روان رنجوري، روان رنجور اين رنج‌ها را در تمام لحظه‌هاي زندگي خود احساس خواهد كرد. شخص معمولا آن‌ها را به طور خودآگاه احساس نمي‌كند، زيرا آن‌ها در سر تا سر بدن پراكنده‌اند و در اندام‌هاي مختلف اثر مي‌گذارند و در نهايت به رفتارهاي عصبي مي‌انجامند.

صفحه‌ی 1