فیلترها

توليد كننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½---ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½---ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب سازی
تعداد تصاویر

فردا را امروز سازمان‌دهي كنيد (8 روش در اختيار گرفتن ذهن براي ايجاد عملكرد مطلوب در كار و زندگي)

  • 20,000 تومان

اين كتاب از هشت مفهوم ساده، عيني و قابل فهم تشكيل شده است: ـ فردا را امروز سازمان‌دهي كنيد. ـ عاقلانه انتخاب كنيد. ـ زمان خود را به حداكثر برسانيد. ـ در نبرد به سوي اهداف خود پيروز شويد. ـ درست ارزيابي كنيد. ـ چگونه حرف زدن با خود را بياموزيد. ـ چگونه حرف زدن با ديگران را بياموزيد. ـ غير عادي شويد. اين مفاهيم، با هم به عنوان طرح بهبود عملكرد، هم براي كار و هم براي زندگي عمل مي‌كنند، اما لازم نيست كه شما براي بهره بردن از آن‌ها بر همه آن‌ها مسلط شويد. اگر تمام چيزي كه شما از اين كتاب ياد مي‌گيريد، تنها يك تغيير عيني از يكي از اين هشت مفهوم باشد، براي ايجاد راهي به سوي مرحله بعدي موفقيت براي شما كافي است.

صفحه‌ی 1