فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير
نظريه خانواده‌درماني بوون
  • 30,000 تومان
  • با تخفیف: 30,000 تومان

نظريه خانواده‌درماني بوون

  • 30,000 تومان

كتاب حاضر راهنماي آموزشي، عملي براي خانواده‌درمانگران است كه مي‌تواند در خصوص نظريه بوون و رويكرد وي مفاهيم مناسبي را ارايه دهد. نظريه خانواده‌درماني بوون بر مفهوم مثلث‌سازي و شيوه رابطه عاطفي والدين با فرزندانشان و ميزان اثرگذاري بر شخصيت آن‌ها در بزرگسالي متمركز است. شيوه‌هاي درمان در انتهاي اين كتاب درج شده است.

صفحه‌ی 1