فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير
 فعاليت هاي عملي براي تقويت مهارت هاي نوزادان و كودكان داراي تاخير رشدي

فعاليت هاي عملي براي تقويت مهارت هاي نوزادان و كودكان داراي تاخير رشدي

  • 65,000 تومان

وقتي والدين نگران اين مي شوند كه چرا كودك‌شان آن طور كه بايد رشد نمي‌كند، يكي از نخستين سوال‌هاي كه براي‌شان به وجود مي‌آيد اين است كه تاخير رشدي چيست؟ بهترين فردي كه مي تواند به اين سوال پاسخ دهد، منخصص اطفال يا متخصص مانند متخصص رشدي- رفتاري اطفال يا روانشناس كودك است.

صفحه‌ی 1