فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير
ذهن كامل نو (گذار از عصر اطلاعاتي به عصر مفهومي)
انگيزه
  • 59,000 تومان
  • با تخفیف: 59,000 تومان

ذهن كامل نو (گذار از عصر اطلاعاتي به عصر مفهومي)

  • 62,000 تومان

"نزديك به يك قرن، جامعه‌ي غربي به‌طور كلي، و جامعه‌ي امريكا به‌طور خاص، تحت تسلط شكلي از تفكر و رويكردي به زندگي بوده كه به‌صورت كوته‌فكرانه‌اي تقليلي و عميقاً تحليلي بوده است. زمانه‌ي ما عصر 'كارگر دانش' بوده است؛ يعني فردي بسيار تحصيل‌كرده كه اطلاعات را دست‌كاري مي‌كند و تخصص خود را به كار مي‌گيرد. اما اين واقعيت دارد تغيير مي‌كند. به‌لطف رشته‌اي از نيروها ــ‌فراوانيِ مادي كه دارد به تمايلات غيرمادي ما تعميق مي‌بخشد ]...[ ــ داريم وارد عصر تازه‌اي مي‌شويم. اين عصري است كه از شكل متفاوتي از تفكر، و رويكردي تازه به زندگي مايه مي‌گيرد.] ...[ در اين كتاب، در مورد شش استعداد ذاتي ــ ‌كه آن‌ها را 'حواس شش‌گانه' مي‌ناميم‌ ــ توضيح مي‌دهم، كه موفقيت حرفه‌اي و رضايت فردي به‌صورت فزاينده‌اي وابسته به آن‌هاست. طراحي، داستان، هم‌نوايي، هم‌دلي، بازي، معنا توانايي‌هاي بنيادين انساني هستند كه همه‌كس مي‌توانند بر آن‌ها مسلط شوند و هدف من كمك به شماست تا بتوانيد اين كار را بكنيد." (از مقدمه‌ي كتاب) اين كتاب در برنامه‌ي تلويزيوني كتاب‌باز معرفي شده است.

انگيزه

  • 59,000 تومان

اغلب ما آدم‌ها گمان مي‌كنيم بهترين راه انگيزه بخشيدن به خودمان و ديگران، پاداش‌هاي بيروني مثل پول است. اين اشتباه است. راز عملكرد بهتر و رضايت خاطر افراد - در محيط كار، مدرسه و منزل - اين نياز فطري انسان است كه سكان زندگي‌اش را در دست داشته باشد، بياموزد چيزهاي نويي خلق كند، و خود و دنياي خود را از اينكه هست بهتر كند. در كتاب انگيزه سه عنصر انگيزه واقعي - يعني، استقلال عمل، تبحر و آرمان - مورد بررسي قرار مي‌گيرد و راهكارهاي هوشمندانه و شگفت آوري براي به كارگيري اين سه عنصر در عمل ارائه مي‌شود.

صفحه‌ی 1