فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير
درمان كوتاه مدت براي زوج‌ها و خانواده‌ها در بحران

درمان كوتاه مدت براي زوج‌ها و خانواده‌ها در بحران

  • 90,000 تومان

كتاب حاضر نتيجه تجربه باليني من است. بي شك، همچون آمريكا، جامعه ايران نيز متشكل از فرهنگ‌هاي متنوع است و مراجعاني دارد كه با طيف وسيعي از مشكلات ارائه شده به مشاوره مي‌آيند. معمولاً آنها درگير نوعي بحران احساسي و در جستجوي تسكين فوري هستند و قادر نيستند براي درمان طولاني‌تر سرمايه‌گذاري زماني يا مالي كنند. در اين كتاب كوشش كرده‌ام تا به درمانگران و مراجعان‌مان كمك كنم و مهارت‌هايي را ارائه دهم كه براي حركت رو به جلو در زندگي نياز دارند.

صفحه‌ی 1