فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير
تكنيك‌هاي صندلي خالي در روان‌درماني
  • 95,000 تومان
  • با تخفیف: 95,000 تومان

تكنيك‌هاي صندلي خالي در روان‌درماني

  • 95,000 تومان

اين كتاب پزشكان را با استراتژي‌هاي گفتگوي ضروري آشنا مي‌كند و آنها را براي ايجاد برخوردهاي درماني و اجراي مجدد توانمند مي‌سازد. مداخلات كار صندلي مي‌تواند به طور گسترده در امتداد خطوط گفتگوهاي بيروني و داخلي سازماندهي شود. گفت‌وگوهاي بيروني مي‌توانند براي كمك به بيماران در كنار غم و اندوه كار كنند، از سوء استفاده و آسيب‌هاي بين فردي بهبود يابند، روابط دشوار را مديريت كنند، و صداي قاطعانه خود را توسعه و تقويت كنند. ديالوگ‌هاي دروني به نوبه خود بر حل تعارضات دروني، مبارزه با تأثير منفي منتقد دروني و تجربه نفرت از خود، كار با روياها و كابوس‌ها، و گسترش خود از طريق كار قطبي تمركز مي‌كنند. اين كتاب با استفاده از استراتژي‌هاي داخلي و خارجي، به بررسي اين موضوع مي‌پردازد كه چگونه گفت‌وگوهاي صندلي مي‌توانند مداخله‌اي قدرتمند در هنگام كار با اعتياد، ستم اجتماعي، مسائل پزشكي و روان‌پريشي باشند. اين كار از طريق استفاده از نمونه‌هاي باليني و متن‌هاي قانع‌كننده كه مي‌توانند خوانده، مطالعه و اجرا شوند، انجام مي‌شود. تاكيد اصلي صندلي خالي اين است كه به بيماران كمك مي‌كند هر يك از صداي خود را تا حد امكان واضح و قوي بيان كنند. اين كتاب با مروري بر تكنيك عميق‌سازي به پايان مي‌رسد - استراتژي‌هايي كه درمانگران مي‌توانند براي كمك به وضوح و مالكيت وجودي استفاده كنند.

صفحه‌ی 1