فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير
ازدواج از توهم تا واقعيت
 • 65,000 تومان
 • با تخفیف: 65,000 تومان
الماس‌هاي مولوي
 • 55,000 تومان
 • با تخفیف: 55,000 تومان
پشت نقاب‌ها چه مي‌گذرد (چرا خودمان نيستيم)
 • 45,000 تومان
 • با تخفیف: 45,000 تومان
غلبه بر افسردگي و اضطراب
 • 65,000 تومان
 • با تخفیف: 65,000 تومان
عشق و ازدواج
 • 28,000 تومان
 • با تخفیف: 28,000 تومان
غلبه بر ترس و اضطراب (شناخت و درمان بر اساس واقعيت)
فيزيولوژي اعصاب و غدد درون‌ريز
 • 70,000 تومان
 • با تخفیف: 70,000 تومان
غلبه بر خشم و احساس تنهايي
 • 49,000 تومان
 • با تخفیف: 49,000 تومان
انسان ذهن است و ديگر هيچ
 • 119,000 تومان
 • با تخفیف: 119,000 تومان
مثنوي زبان معرفت
 • 13,000 تومان
 • با تخفیف: 13,000 تومان

ازدواج از توهم تا واقعيت

 • 65,000 تومان

آيا ازدواج يك توهم است؟ چگونه مي‌توانيم زندگي مشترك خوبي داشته باشيم؟ مشكل در كجاست كه اغلب از زندگي زناشويي خود راضي نيستيم. نويسنده مي‌خواهد ريشه اين نارضايتي‌ها را بكاود. آيا راهي وجود دارد كه بتوانيم يك زندگي مشترك رضايت‌بخش داشته باشيم؟ نويسنده كتاب كه از يك تجربه چهل ساله در اين زمينه برخوردار است. مي‌خواهد با استفاده از روانشناسي بومي اين سرزمين، به اين پرسش پاسخ بدهد.

الماس‌هاي مولوي

 • 55,000 تومان

انسان زماني به عرفان و آموزه‌هاي آن رو مي‌كند، كه تراژدي‌ها را در تاريخ مي‌بيند. پستي و بلندي زندگي را شاهد است و پي‌ مي‌برد كه گاهي هيچ‌چيز دليل هيچ‌چيز نيست. آن‌گاه انگشت به دهان مي‌ماند و مثنوي را مي‌گشايد و حقيقت زندگي را در‌ مي‌يابد، بدون آنكه زندگي واقعي را از ياد ببرد. در يك كلام: مولوي به روشني بازي‌هاي دروني و بيروني انسان را ديده است. خطاهاي شناختي و كلامي و معرفتي او را برملا كرده، تا راهي براي بيدار كردن آدمي بگشايد و اگر مي‌تواند جلوي اين همه تفرق و جدايي را بگيرد. جدايي و بر اثر آن احساس تناهيي انسان، مشكل اساسي اوست. اين بينش، در حدود هشتصد سال پيش، باور نكردني است.

پشت نقاب‌ها چه مي‌گذرد (چرا خودمان نيستيم)

 • 45,000 تومان

انسان‌ها زندگي را صحنه بازي مي‌دانند كه بر حسب آن، از صورتك، ماسك و نقاب استفاده مي‌كنند. اين كتاب مي‌خواهد نقاب را از چهره‌ها بردارد، و سيماي واقعي را نشان بدهد. ما بيشتر با اين نقاب‌ها در ارتباط هستيم تا واقعيت انسان‌ها. وقتي همه عمر با نقاب هستيم، پس چه وقت فرصت زندگي كردن داريم؟

غلبه بر افسردگي و اضطراب

 • 65,000 تومان

درباره افسردگي تا بخواهيد كتاب هست. همه اين كتاب‌ها مي‌توانند مفيد هم باشند. ولي ما از يك روانشناسي بومي كه با فرهنگ ما همخوان باشد تا كنون محروم بوده‌ايم، بيشتر به آثار غربي‌ها توجه كرده‌ايم كه در بيشتر موارد مي‌تواند بدآموز هم باشد. به جز آن بخش كه صرفا علمي، تجربي و آزمايشگاهي است.

عشق و ازدواج

 • 28,000 تومان

عشق و ازدواج پرسش هميشه است. آيا بايد با عشق ازدواج كرد؟ آيا به حكم بايد زندگي مشترك جواب مي‌دهد؟ به واقع عشق چيست؟ آيا عشق، خيال‌پردازي است؟ آيا عشق پيش از ازدواج، سرانجامي دارد؟ آيا عشق يك تصوير ذهني است، كه خيلي زود، كاذب بودن آن برملا مي‌شود؟ آيا عشق بدون قيد و شرط وجود دارد؟ آيا عشق بدون قيد و شرط، از يك ذهن كنجكاو و طبيعي سر مي‌زند؟ نسبت عشق و ازدواج چيست! نويسنده مي‌خواهد رابطه عشق و ازدواج را همراه با خواننده زير ذره‌بين بگذارد و واقعيت آن را بسنجد.

غلبه بر ترس و اضطراب (شناخت و درمان بر اساس واقعيت)

 • 55,000 تومان

دنياي امروز، دنياي مراوده‌ها و ارتباط‌هاست. شما بدون ارتباط و مراوده‌ها نمي‌توانيد نيازهاي فردي و اجتماعي خود را برآوريد. از اين رو بايد خود را بشناسيد و با اين خودشناسي ديگران را هم خواهيد شناخت. در نتيجه اين شناخت است كه كمتر با ديگران درگير مي‌شويد. مي‌توانيد علت كنش‌ها و واكنش‌هاي ديگران را بفهميد و واكنش مناسبي از خود نشان دهيد. در غير اين صورت از واكنش‌هاي ديگران برداشت‌هاي غلط خواهيد كرد و واكنش‌هاي نابه‌جا نشان خواهيد داد. درباره ترس هر چه بگوييم و بشنويم و بنويسيم باز هم كم است. پديده مزاحم، پيچيده و تودرتويي است. عارضه‌اي است كه از دوران كودكي با ماست. رهايمان نمي‌كند. ترس نمي‌گذارد كه ما از زندگي خويش لذت ببريم. نمي‌گذاريم زندگي خلاقي داشته باشيم. با اين حال بايد بدانيم كه ترس جزيي از زندگي ماست. در بسياري مواقع بايد به آن خوش آمد بگوييم. شما نمي‌توانيد بشر را بدون ترس تصور كنيد. شما نمي‌توانيد بشر را در گوناگوني آن نبينيد. بگذاريد اين جهان جديد را بشناسيم. در دنياي كه ما زندگي مي‌كنيم، افراد بشر به لحاظ تاثيرگذاري مثبت و منفي خود به دسته‌هاي مختلف تقسيم مي‌شوند.

فيزيولوژي اعصاب و غدد درون‌ريز

 • 70,000 تومان

physio پيشوندي از ريشه يوناني، به معني (مربوط به طبيعت) است. physiology رشته‌اي در زيست‌شناسي است كه به مطالعه اعمال سلول‌ها، بافت‌ها و دستگاه‌هاي موجود زنده مي‌پردازد. به عبارتي فيزيولوژي كوشش مي‌كند عوامل فيزيكي و شيميايي مسئول پيدايش، توسعه و توالي زندگي را توجيه كند.

غلبه بر خشم و احساس تنهايي

 • 49,000 تومان

در بسياري از مواقع دست ما نيست كه عصباني بشويم يا نشويم! ذهن است كه فيزيك را به اين‌جا و آن‌جا مي‌كشاند. ذهن است كه بر انگيختگي در ما ايجاد مي‌كند. ذهن آسيب ديده از احساس تنهايي رنج مي‌برد و به دنبال مفر مي‌گردد. به راستي اين احساس تنهايي و خشم از كجا سرچشمه مي‌گيرد و راه حل غلبه بر آن چيست؟

انسان ذهن است و ديگر هيچ

 • 119,000 تومان

زمانه ما زمانه عقلانيت انتقادي و تحولي و استفاده از تجربه‌گرايي و مشاهده ناب است.حواله به آينده ديگر ممكن نيست.من خارج از تجربيات عيني و ملموس خويش چيزي ننوشته‌ام كه خواننده را به عالم هپروت ببرد و او را از زندگي روحي رواني واقعي جدا كند.مفت باختن در جهان امروز،يعني ورشكستگي دائم و هيچ‌كس به استقبال ورشكستگي نمي‌رود و نبايد برود،مگر اينكه ذهن او را خواب كرده باشند كه اين كتاب،كتاب بيداري و هشياري است.

مثنوي زبان معرفت

 • 13,000 تومان

مردم، به جاي اين كه حقوق شهروندي خود را طلب كنند، و جلوه رستگاري خود را در زمين ببينند، از آن‌جا كه دست خود را كوتاه مي‌بينند، به دلايل رواني، تنها به فكر رستگاري در آخرت هستند، كه مقوله‌اي است بجا، ولي از گونه‌اي ديگر و بحث‌كردني در جاي خود. بنابراين، اين كتاب به آگاهي و رستگاري دنيوي توجه دارد و آن را در احقاق حقوق شهروندي همه آحاد ملت مي‌داند؛ مردمي كه براي احقاق حقوق طبيعي خود ناگزيرند كه در وهله نخست، آن‌را بفهمند و بشناسند، و ياد بگيرند، چرا كه حقوق را اول بايد به عنوان علم تعليم گرفت و آموخت. به جرئت مي‌گويم، بسياري از دانشجويان حقوق نيز كه درس خود را پايان‌‌يافته تلقي مي‌كردند، و به اصطلاح حقوق خوانده بودند، با مفهوم حقوق (جمع حق، حق به معناي باريتعالي، امر قدسي، حقيقت و...) آشنا شده‌بودند، از فلسفه حقوق اطلاع نداشتند. (حق نسبت مستقيمي با اختيار و اقتدار دارد) كه آنان نمي‌دانستند...

صفحه‌ی 1