فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½---ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½---ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير

تكنيك‌هاي تنظيم هيجان در روان‌درماني (راهنماي كاربردي)

  • 70,000 تومان

چرا تنظيم هيجان مهم است؟ يكي از بدترين تجربيات بيماران، آن است كه از هيجان‌هاي خود به ‌ستوه آمده ولي نمي‌دانند چگونه با شدت آن‌ها مقابله كنند. ايجاد قابليت‌هايي براي تحمل پاسخ‌هاي هيجاني و تنظيم آن‌ها مي‌تواند به بيماران كمك كند تا گستره رفتارها و پاسخ‌هايي كه در هنگام رويارويي با ناراحتي شديد در اختيار دارند را افزايش دهند. بسياري از مطالب كتاب حاضر بر اساس الگوي طرح‌واره‌درماني هيجاني EST لي‌هي بنا نهاده شده‌اند. طبق اين الگو، تفاوت‌هاي بين افراد از نظر تفسيرها، ارزيابي‌ها، ميل به اقدام و راهبردهاي رفتاري مربوط به هيجان‌هاي آنان، طرح‌واره‌هاي هيجاني ناميده مي‌شوند. طرح‌واره‌درماني هيجاني به عنوان الگويي يكپارچه‌ساز و آزاد، ما را تشويق مي‌كند تا از ساير مفهوم‌سازي‌ها و الگوهاي مداخله استفاده كنيم. با اين وجود، نكته اصلي آن است كه مداخلات، به بيماران كمك مي‌كنند تا مطالبي درباره هيجان بياموزند و با هيجان مقابله كنند و همين آموزش - كه الگوي نويني براي هيجان به شما مي‌رود - استقلال عمل را براي بيمار فراهم مي‌آورد.

صفحه‌ی 1