فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½---ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير
آزمودن ايده‌هاي كسب و كار
  • 158,000 تومان
  • با تخفیف: 158,000 تومان

آزمودن ايده‌هاي كسب و كار

  • 158,000 تومان

مهم‌ترين وظيفه‌تان در مقام نوآور، كارآفرين يا شركت آزمودن ايده هاي كسب و كاري‌‌تان به منظور كاهش ريسك شكست است. از هر 10 محصول جديد 7 محصول در برآورده كردن انتظارات ناكام مي‌مانند. هدف كتاب آزمودن ايده‌هاي كسب و كار معكوس كردن اين نسبت است. اين راهنماي عملي، به رسم كتاب پرفروش خلق مدل كسب و كار، حاوي مجموعه‌اي از فنون عملي براي آزمودن سريع ايده‌هاي جديد كسب و كاري است. با خواندن كتاب حاضر، اين فرايند را خواهيد آموخت. اولين آزمايش‌تان را طرح‌ريزي و آزمودن ايده‌هاي كسب و كاري را آغاز خواهيد كرد. اگر از قبل با موضوع آشنا باشيد، بازهم مي‌توانيد مهارت‌هاي سنجش‌تان را با استفاده از اين مجموعه گسترده آزمون‌ها تقويت كنيد. در آخر اين‌كه، از طريق رويدادها و زبان مشترك، مقياس آزمونگري را به شكلي نظام‌مند در سازمان‌تان افزايش دهيد. اكنون زمان آن است كه عقايد قديمي را كنار بگذاريد و ايده‌هايتان را به كمك شواهد شكست‌ناپذير سازيد.

صفحه‌ی 1