فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير
صفر لوح پيدايش جهان 10 بعدي تولد و مرگ در فيزيك جديد
1 كوانتوم عرفان و درمان
  • 58,000 تومان
  • با تخفیف: 58,000 تومان

صفر لوح پيدايش جهان 10 بعدي تولد و مرگ در فيزيك جديد

  • 42,000 تومان

شنيدني‌هاي كتاب «صفر»: - سفر در زمان و مفهوم آن. - موجودات با ابعاد بالاتر و برداشت آنها از ما. - چگونه يك اثر هنري شاهكار مي‌شود و يا يك نفر نابغه مي‌گردد. - واقعيت‌هايي كه توهم فرض مي‌شوند و توهم‌هايي كه واقعيت دارند. - پيدايش جهان و چگونگي شكل‌گيري ساختار پيچيده و نظم شگفت‌آور آن - كتاب «يك» دنياي شعور را معرفي مي‌كند و كتاب «صفر» روي دنياي مكمل دنياي شعور، يعني دنياي اجسام مادي تمركز دارد. - تكنولوژي كامپيوتر و دستاوردهاي بزرگ آن نشان مي‌دهند كه مي‌توان دنيايي ملموس و معني‌دار ساخت كه تنها بر اساس «صفر» و «يك» استوار باشد. - كتاب اول نويسنده از «يك» صحبت مي‌كند و اين كتاب از «صفر» و اين دو مكمل يكديگرند.

1 كوانتوم عرفان و درمان

  • 58,000 تومان

اين كتاب مجموعه‌اي است از شاخه‌هاي گوناگون علم، فلسفه، عرفان، فيزيك، بيولوژي و پزشكي. كه به زباني ساده نوشته شده است و براي اولين بار در دنيا نظرية نويني را به نام نظرية شعور ارائه مي‌كند كه بيولوژي و فيزيك مدرن را به هم پيوند مي‌زند. تعريفي جديد و بنيادي از سلامتي، بيماري و مداوا ارائه مي‌كند و پزشكي جديدي را معرفي مي‌كند كه مي‌رود تا ستون‌هاي مداواي قرن بيست و يكم را پايه‌ريزي كند. «يك» به دنبال يافتن تعريفي درست براي «زندگي» و «واقعيت» است! به توجيه و تشريح علت بيماري‌هاي اتوـايميون، ايدز، ايديوپاتيك و ... مي‌پردازد. از آب حيات مي‌گويد؛ آبي كه هر چيز مي‌تواند باشد مگر آب. از پندارها مي‌گويد و اين كه انسان انديشه است و انديشه انسان، و سرانجام، از بازيابي انسان «گمشدة شيخ» دنيايي ديگر و از نو آدمي‌ مي‌گويد!

صفحه‌ی 1