فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير
طبيعت ثانوي (علم مغز و معرفت بشر)
  • 18,000 تومان
  • با تخفیف: 18,000 تومان
زبان و آگاهي
  • 17,000 تومان
  • با تخفیف: 17,000 تومان

طبيعت ثانوي (علم مغز و معرفت بشر)

  • 18,000 تومان

در يك قرن اخير، از يك سو فاصله زماني ميان پژوهش علمي و كاربردهاي عملي آن در زندگي پيوسته كاهش يافته است و از سوي ديگر مرز ميان شاخه‌هاي گوناگون علوم محوتر و دانش‌هاي ميان‌رشته‌اي در حوزه‌هاي علوم فيزيكي، علوم زيستي و علوم انساني جانشين شاخه‌هاي مجزاي كلاسيك شده است. از اين‌رو آگاهي شهروند قرن بيست و يكم از اين مجموعه دانش‌هاي به هم پيوسته ضرورت تام دارد و بدون اين دانش‌ها زندگي در جامعه امروز و شناخت خود، جامعه و جهان دشوار خواهد بود. شهروند امروزي بايد با گستره وسيعي از اين دانش‌ها آشنا باشد. مجموعه دانش معاصر قصد آن دارد كه خواننده فارسي زبان را با اين گستره آشنا كند.

زبان و آگاهي

  • 17,000 تومان

انتشار كتاب زبان و آگاهي يكي از جديدترين كتاب‌هاي جرالد اِدلمن به زبان فارسي و طرح نظريه بيولوژيكي او درباره آگاهي، به عنوان واقعه‌اي قلمداد مي‌شود كه نمي‌توان درباره آن بي‌تفاوت بود. اين كتاب جدي، علمي ولي به زبان ساده است كه مطالعه‌ي آن بايد به طور جدي و با دقت انجام گيرد. اِدلمن مكانيسم ايجاد آگاهي در انسان را بر مبناي ايجاد" مدارهاي نوروني" توضيح مي‌دهد و سپس وارد بحث مبسوطي در رابطه‌ي علّي اين مدارها با آگاهي مي‌شود. وي در مراحل مختلف به نقش تاثيرگذار زبان در ايجاد و تكامل آگاهي اشاره مي‌كند. به طوري كه مي‌توان گفت به نظر او و بسياري از صاحب‌نظران ديگر - بدون زبان"آگاهي برتر" در انسان بوجود نمي‌آيد. اين بحث پيشنهاد جديدي است براي برون‌رفت از سؤال قديمي مبني بر اينكه آيا آگاهي خود يك "پي‌پديدار" است يا يك "پي‌پديده"؟ به نظر مي‌رسد "نظريه نوروني" اِدلمن يكي از جدي‌ترين و پيچيده‌ترين نظريات در مورد آگاهي است. نمي‌توان آن را نشناخت و نمي‌توان بدون دقت به عمق آن دست يافت. آن را بايد مانند هر متن دشوار بيش از يك‌ بار خواند. هنگامي كه رموز آن گشوده مي‌شود به اهميتي پي مي‌بريم كه بدون ترديد روي تفكرات آينده ما مؤثر خواهد بود.

صفحه‌ی 1