فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير
مادر و جنسيت فرزند
  • 15,000 تومان
  • با تخفیف: 15,000 تومان
زبان مادر
  • 12,000 تومان
  • با تخفیف: 12,000 تومان
مادر خوب مادر بد
  • 22,000 تومان
  • با تخفیف: 22,000 تومان

مادر و جنسيت فرزند

  • 15,000 تومان

يكي از سوالاتي كه بلافاصله پس از حصول اطمينان از حاملگي به ذهن مادر و اطرافيان او خطور مي‌كند، جنسيت فرزند است. امروزه بسيار مي‌شنويم كه دختر يا پسر بودن فرزند هيچ تفاوتي ندارد و فقط سلامت او بايد در اولويت توجه باشد. اما آيا به راستي دختر يا پسر بودن، هيچ تفاوتي در دنياي رواني والدين ايجاد نمي‌كند؟ با وجود آن كه هيچ يك از دو جنس بر ديگري برتري ندارد. مطالعات روانشناسي نشان مي‌دهند كه جنسيت فرزند، پويايي‌هاي رواني متفاوتي را در والدين ايجاد مي‌كند. در اين كتاب نگاهي به همين فرآيندهاي رواني متفاوت خواهيم داشت، اما تمركز خود را بر مادران قرار مي‌دهيم چون اولين رابطه را با فرزند شكل مي‌‌دهند و در نتيجه از اهميت بي‌چون و چرايي برخوردارند.

زبان مادر

  • 12,000 تومان

ما در زبان متولد مي‌شويم. بسيار پيش از آن كه حتي نطفه ما بسته شود. زباني كه امروز از آن براي بيان خواسته‌ها، نياز‌ها، رنجش‌ها، لذت‌ها، دوست داشتن‌ها و دوست نداشتن‌هايمان از آن استفاده مي‌كنيم، زندگي مستقل خود را داشته است. اما مهم است بدانيم متولد شدن در زبان يعني‌چه و چطور مي‌تواند بر دنياي رواني ما اثر بگذارد. واقعا چرا به زبان خود مي‌گوييم زبان مادري؟ چرا در روزگار ما اين‌قدر مي‌گويند و مي‌شنويم كه بايد با كودكان حرف زد و حرف‌هاي آن‌ها را شنيد، چرا كلمات معجزه مي‌كنند؟ چرا با كلمات فكر مي‌كنيم؟ همان‌طور كه عبارت مورد نظر ما زبان مادر نشان مي‌دهد، در بحث زبان، مادران نقش ويژه‌اي بازي مي‌كنند. آن‌ها اين ابزار از پيش موجود را به كودك معرفي مي‌كنند و مي‌توانند در سال‌هاي رشد كودك، استفاده او از اين ابزار را تسهيل يا در مسير آن مانع ايجاد مي‌كند.

مادر خوب مادر بد

  • 22,000 تومان

فرزندپروري وظيفه‌اي لذت‌بخش، رشددهنده، سخت و چالش‌برانگيز است. اين كتاب در مورد احساسات مادران است، آن هم بخشي از احساسات كه بسياري از مادران نسبت به آن‌ها آگاهي ندارند يا از تناقضات آن سردرگم مي‌شوند. مطالعات روانشناسي نشان داده‌اند كه آگاه شدن به احساسات، امكان مديريت و كنترل آن‌ها را بسيار بيشتر ميكند. به اين ترتيب ميتوان گفت كه اين كتاب براي آگاه شدن مادران از احساساتي است كه نسبت به آن آگاهي ندارند يا نمي‌دانند با آن چه كنند. كتابچه‌اي كه پيش رو داريد بخش اول از مجموعه فرزندپروري است كه به منظور آگاه‌سازي والدين تهيه شده است.

صفحه‌ی 1