فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير
تشخيص افتراقي بر اساس دي اس ام فايو
  • 105,000 تومان
  • با تخفیف: 105,000 تومان

تشخيص افتراقي بر اساس دي اس ام فايو

  • 105,000 تومان

كتاب «تشخيص افتراقي براساس دي اس ام فايو»، راه‌حلي را براي تشخيص افتراقي ارائه داده و در اين راستا، پيچيدگي شخصيت انسان و كاربردهاي ساختاري طبقه‌بندي دي اس ام فايو را نيز لحاظ كرده است. آن دسته از بالينگران و دانشجوياني كه در حال فراگيري تشخيص‌هاي روان‌پزشكي بوده و با اين آزمايه بسيار مهم روبرو هستند، دستنامه حاضر را بسيار مفيد خواهند يافت.

صفحه‌ی 1