فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير
روانشناسي يادگيري
  • 53,000 تومان
  • با تخفیف: 53,000 تومان
روانشناسي تربيتي
  • 63,000 تومان
  • با تخفیف: 63,000 تومان
روانشناسي اخلاق
  • 40,000 تومان
  • با تخفیف: 40,000 تومان

روانشناسي يادگيري

  • 53,000 تومان

آشنايي با روانشناسي يادگيري براي دانشجويان رشته‌هاي روانشناسي و علوم تربيتي از چند جهت ضرورت دارد: ناكافي بودن كتاب‌هاي درسي مناسب و روزامد در زمينه يادگيري و پاسخ‌گو نبودن منابع موجود، تغييرات گسترده در نظريه‌ها و ديدگاه‌هاي روانشناسي يادگيري، به كارگيري اين نظريه‌ها و ديدگاه‌ها در آموزش و سرانجام، طرح چهارچوبي كلي و همه جانبه و ارائه برداشتي جامع از يادگيري در قالب الگويي جديد. ويراست دوم

روانشناسي تربيتي

  • 63,000 تومان

در ارائه يك تعريف ساده از روانشناسي تربيتي مي‌توان گفت كه روانشناسي تربيتي يكي از شاخه‌هاي روانشناسي است كه به مطالعه ويژگي‌هاي يادگيرنده، شرايط يادگيري و روش‌هاي آموزش مي‌پردازد. ولي روانشناسي تربيتي براي دانشجوياني كه خود را براي حرفه معلمي آماده مي‌كنند از اين فراتر بوده، شامل مجموعه‌اي از نظريه‌ها، مهارت‌ها و شيوه‌هايي است كه هر مربي بايد در اختيار داشته باشد تا بتواند در موارد مقتضي تصميمات تربيتي مناسب اتخاذ كند. با توجه به اينكه كليه موارد عيني كلاس درس غيرقابل پيش‌بيني است، روانشناسي تربيتي نمي‌تواند معلم را صد درصد مجهز به كلاس درس بفرستد، بلكه تنها به معرفي اصول عمومي و نظريات قابل اعتمادي مي‌پردازد كه معلم بايد از آن اصول استفاده و در شرايط و موقعيت‌هاي مختلف و در برخورد با دانش‌‌آموزان متفاوت، تصميم‌هاي مناسب اتخاذ و كاربردهاي مختلفي براي آن‌ها پيدا كند.

روانشناسي اخلاق

  • 40,000 تومان

در طبقه‌بندي پديده‌هايي كه انسان در نظام هستي مي‌شناسد يا قصد دارد كه بشناسد، بحث و اختلاف‌نظر بسيار است. گو اينكه كتاب در پي بحث در زمينه پديده‌شناسي نيست، ليكن بنا به ماهيت موضوع با دو گونه پديده رو به روست. در واقع، كتاب حاضر در دو قلمرو روانشناسي رشد و روانشناسي اجتماعي و گاه در حوزه آموزش و پرورش سازمان پيدا كرده است. اصطلاح ‹‹پديده اجتماعي تام››، نخستين بار توسط مارسل موس عنوان گرديد و مورد استقبال روزافزون صاحب‌نظران واقع شد و در مقابل آن ‹‹پديده رواني تام›› از جانب كساني همچون ژورژگورويچ و ديگران مطرح و مورد بحث قرار گرفت.

صفحه‌ی 1