فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½---ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير
استراتژي‌هاي بازاريابي مشتري‌مدار
  • 15,000 تومان
  • با تخفیف: 15,000 تومان

استراتژي‌هاي بازاريابي مشتري‌مدار

  • 15,000 تومان

- بازاريابي روش رقابت شركت را در بازار تغيير مي‌دهد. بنابراين، بازاريابي/ مشتري‌مداري، موضوعي استراتژيكي است كه به سطوح مديران ارشد اجرايي تعلق دارد. - بازارگرايي تاثير فراواني بر عملكرد شركت دارد. براي دست‌يابي به كارآيي بيشتر در كسب وكار، شركت بايد بر بازارهاي هدف تمركز كرده و مزيت‌هاي رقابتي خود را تقويت كند. علاوه بر آن، يك شركت بايد قادر باشد تا خود را از رقبا مجزا و متمايز كند. اينجا است كه بازارگرايي قادر است مزاياي رقابتي پايدار و ارزش مشتري را براي شركت فراهم كند.

صفحه‌ی 1