فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½---ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½---ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير
آسيب‌شناسي رواني بارلو
  • 180,000 تومان
  • با تخفیف: 180,000 تومان
آسيب‌شناسي رواني
  • 320,000 تومان
  • با تخفیف: 320,000 تومان

آسيب‌شناسي رواني بارلو

  • 180,000 تومان

اين كتاب اختلالات روان‌شناختي اصلي را در 11 فصل معرفي كرده است و بر سه طبقه وسيع توصيف باليني عوامل سبب ساز و درمان نتايج آنها تمركز مي‌نماييم. ما توجه فراواني به موردپژوهي‌ها و ملاك‌هاي DSM-5 ميكنيم و داده هاي آماري مانند ميزان شيوع و بروز ، نسبت جنسيتي، سن شروع و سير يا الگوي كلي براي اين اختلالات را ذكر مي‌كنيم.

آسيب‌شناسي رواني

  • 320,000 تومان

در اختلالات اضطرابي، اختلالات مرتبط با ضربه و عامل استرس‌زا، اختلالات وسواس فكري ـ اجبار عملي و اختلالات مربوطه (فصل پنجم)، اختلالات خلقي و خودكشي (فصل هفتم)، اختلالات خوردن و خواب ـ بيداري (فصل هشتم)، اختلالات فيزيكي و روانشناسي سلامت (فصل نهم)، اختلالات مرتبط با مواد، اعتيادي و كنترل تكانه‌اي (فصل يازدهم)، اختلالات طيف اسكيزوفرني و ديگر اختلالات عصبي رشدي (فصل چهاردهم)، تجديد نظر سنگيني شده تا تحقيقات جديدي را منعكس كنند، ولي همه فصل‌ها به شكل بامعنايي به روز و جديد شده‌اند.

صفحه‌ی 1