فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½---ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير
جادوي مديريت (نظريه‌هاي كاربردي مديريت)
  • 45,000 تومان
  • با تخفیف: 45,000 تومان

جادوي مديريت (نظريه‌هاي كاربردي مديريت)

  • 45,000 تومان

در كار روزانه خود با مسائل و مشكلات عديده‌اي روبرو مي‌شويم كه بايد به حل و فصل آنها اقدام كنيم. اغلب مسائل ناشي از نبود ايده است. ايده‌ها و انديشه‌هايي كه در اين كتاب مورد بحث قرار گرفته‌اند زمينه‌هاي وسيعي از مديريت را شامل مي‌شوند.

صفحه‌ی 1