فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½---ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير
درمان وابسته به پذيرش و تعهد اكت
  • 10,000 تومان
  • با تخفیف: 10,000 تومان

درمان وابسته به پذيرش و تعهد اكت

  • 10,000 تومان

درمان وابسته به پذيرش و تعهد (اكت) يك الگوي سلامت را طي دنبال مي‌كند، و درآن فرض مي‌شود كه هدف زندگي سالم ربطي به احساس خوب يا بد داشتن ندارد. لذا، از لحاظ روانشناختي، داشتن افكار و احساس‌هاي مطلوب معرف سلامت‌رواني است.

صفحه‌ی 1