فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير
علم عناصر
  • 55,000 تومان
  • با تخفیف: 55,000 تومان

علم عناصر

  • 55,000 تومان

هستي از 5 عنصر تركيب شده كه همان عالم كبير است، انسان نيز از 5 عنصر تشكيل يافته و عالم صغير مي‌باشد. اين عناصر عبارت‌اند از اتر(روح)، هوا(باد)، آتش(حرارت)، آب(مايعات)، خاك(گوشت و استخوان). اين عناصر هر يك از ديگري صادر مي‌شود و اختلاف آنها در فركانس امواج تشكيل‌دهنده مواد است. يوگا با درك اين اسرار خلقت كه به نام تاتواشودهي(علم عناصر) مطرح است به دخالت در جسم آدمي و اجسام مادي ديگر دست مي‌زند.

صفحه‌ی 1