فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير
حكم مرگ
  • 19,000 تومان
  • با تخفیف: 19,000 تومان
از كافكا تا كافكا
  • 38,000 تومان
  • با تخفیف: 38,000 تومان

حكم مرگ

  • 19,000 تومان

چه مي‌شد اگر انساني كه در بستر مرگ افتاده، خود را به تمامي تسليم مرگ نكند؟ چه مي‌شد اگر كسي كه به علتي ( يك بيماري هولناك يا هر چيز ديگري) رو به مردن مي‌رود، ناگهان مرگ را متوقف كند و نميرد؟ حكم مرگ قصه‌ زني است كه چنين مي كند. اين ماجرا در عالم رويا رخ نداده است، همه چيز واقعي است و آن زن سال‌ها پيش در ميان خود ما زندگي كرده است، گرچه عجيب به نظر مي‌رسد. حكم مرگ حكايت جدال هميشگي بشر با مرگ است. اين داستان را موريس بلانشو نويسنده و فيلسوف رسانه گريز فرانسوي نوشته است، كسي كه فهم بسياري آموزه‌هاي مدرن بدون خواندن آثار او ناممكن مي‌نمايد و داستان حكم مرگ بي گمان يكي از مهم ترين نوشته‌هاي اوست. مقدمه مترجم همچون درگاهي خواهد بود براي ورود به جهان بلانشويي آثار بلانشو، و بالاخره متن كامل سخنراني ژاك دريدا- انديشمندي كه شيفته بلانشو بود- خواننده را در فهم بيشتر آراي وي ياري خواهد كرد.

از كافكا تا كافكا

  • 38,000 تومان

عنوان نخستين كتاب كافكا توصيف يك نبرد است. نبردي كه نه امكان پيروزي مي‌گذارد نه امكان شكست و با اين همه نه قادر است كه آرامش يابد و نه پايان گيرد. گويي كه همواره اين گفت و گوي كوتاه در ذهن كافكا در كار است:‹‹ در هر حال تو از دست رفته‌اي. ـ پس بايد دست بكشم؟ ـ نه، اگر دست بكشي، از دست رفته‌اي.›› بدين لحاظ است كه سخن گفتن از كافكا هر آينه مخاطب ساختن هر يك از ماست. كتاب حاضر مي‌خواهد چنين نبردي را توصيف كند، نبردي تاريك، تحت پوشش تاريكي، كه با ساده‌انديشي بيش از اندازه مي‌توان گفت داراي چهار وجه است: رابطه با پدر، رابطه با ادبيات و رابطه با دنياي زنان؛ اين سه شكل مبارزه به گونه‌اي عميق‌تر مطرح مي‌شوند تا نبرد معنوي را شكل دهند.

صفحه‌ی 1