فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير

مباني مشاوره و راهنمايي

  • 85,000 تومان

اين كتاب عمدتا براي دروس مقدماتي مشاوره و راهنمايي و استفاده اشخاص و رشته‌هايي تدوين شده است كه به دنبال يك برداشت جامع از خدمات مشاوره‌اند. خواننده در اين كتاب با يك بحث كلي و گسترده درباره مشاوره مواجه مي‌شود، نه با برخورد عميقي كه دانشجويان رشته مشاوره طي دوران كسب تخصص خود با آن روبرو مي‌شوند.

صفحه‌ی 1