فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير
راهنماي مقاله‌نويسي و ارجاع به سبك انجمن روشناسي آمريكا (ويرايش 7 APA تجديد نظر سال 2020)

راهنماي مقاله‌نويسي و ارجاع به سبك انجمن روشناسي آمريكا (ويرايش 7 APA تجديد نظر سال 2020)

  • 40,000 تومان

نوشتن مقاله‌هاي علمي و تحقيقي بخشي اساسي در همه علوم در مراكز دانشگاهي و پژوهشي است كه به معيارها و ضوابط اصولي و معتبر نياز دارد. پژوهشگران ايراني براي مخاطبان بين‌المللي مقاله مي‌نويسند و اين مقاله‌ها در مجلات معتبر جهاني چاپ مي‌شوند. بنابراين، رعايت استانداردهاي مقاله‌نويسي و ارجاع امري اساسي است. اين كتاب راهنماي نگارش و ويرايش مقاله‌هاي دانشگاهي و علمي - پژوهشي است كه در آن استانداردهاي بين‌المللي انجمن روانشناسي آمريكا و بايد و نبايدهاي تاليف مقاله معرفي مي‌شود. هر پژوهشگري كه مي‌خواهد اثرش را در مجامع علمي معرفي كند نيازمند پيروي از چنين شيوه‌نامه‌اي است...

صفحه‌ی 1