فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½---ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير
فروشندگان بزرگ چگونه عمل مي‌كنند (دانش فروش از طريق پيوند عاطفي و قدرت داستان‌گويي)

فروشندگان بزرگ چگونه عمل مي‌كنند (دانش فروش از طريق پيوند عاطفي و قدرت داستان‌گويي)

  • 24,000 تومان

بيشتر آموزش‌هايي كه تحت عناوين فروش راه‌ حل‌ محور و فروش مشتري‌محور و ... به فروشندگان داده مي‌شود، بر اساس تحت تاثير قرار دادن نيمكره چپ مغز مشتري است، نظير هفت مرحله فروش حرفه‌اي، چهار مرحله اسپين، اما متخصصان مغز و روان‌شناسان ثابت كردند كه حدود 95 درصد رفتار خريد مشتري ريشه در احساس او دارد كه به نيمكره راست مغز مربوط مي‌شود، از اين رو، بهترين راه تاثيرگذاري براي تغيير مشتري اين است كه با او روابط عاطفي خوبي برقرار كنيم.

صفحه‌ی 1