فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½---ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير
اي كيو چيست و چرا مهم‌تر از آي كيو است (چرا هوش هيجاني از هوش شناختي مهم‌تر است)
اي كيو چيست و چرا مهم‌تر از آي كيو است
  • 33,900 تومان
  • با تخفیف: 33,900 تومان

اي كيو چيست و چرا مهم‌تر از آي كيو است (چرا هوش هيجاني از هوش شناختي مهم‌تر است)

  • 40,000 تومان

دكتر لوئيس فرانكل نويسنده برجسته كتاب‌هاي «دختران خوب گوشه عزلت نمي‌گزينند» و «101 اشتباه ناخودآگاهانه بانوان كه منجر به شكست شغلي آن‌ها مي‌شود» مي‌گويد: اگر از اين‌كه چرا شغلتان دچار مشكل شده و يا ارتقاء پيدا نمي‌كنيد، نگران هستيد و يا اگر تمايل داريد به راحتي در حرفه خود پيشرفت كنيد، حتما اين كتاب را مطالعه كنيد. پژوهش‌ها به نحو مطلوبي بيانگر آن است كه در غالب اوقات و در هر نقش اجتماعي هوش هيجاني (EQ) از هوش شناختي (IQ) مهم‌تر است. هوش هيجاني در نقش‌هاي مديريتي و رهبري سازمان‌ها از هوش شناختي اهميت بيش‌تري دارد. يافته‌هاي چشم‌گير اين كتاب ما را از فلسفه عصر صنعتي به سوي جلوه قدرت فلسفه دانش عصر كارگري سوق مي‌دهد. خودآگاهي، خودانگيزشي و قواعد، اساس همدلي و مهارت‌هاي اجتماعي هستند. كتاب حاضر يافته‌هاي فراوان و كاربردي را به ما ارائه خواهد داد و با تأكيد بر نحوه رشد و ارتقاء هوش هيجاني بينش گسترده‌اي به ما خواهد داد.

اي كيو چيست و چرا مهم‌تر از آي كيو است

  • 33,900 تومان

تحقيقات نشان داده است كه EQ تا حدودي در تمامي نقش‌ها و جنبه‌هاي زندگي مهم‌تر و حياتي‌تر از IQ است. به ويژه اهميت آن در نقش‌هاي رهبري و مديريتي چندين برابر است. با انتقال و جابه‌جايي قدرت از نظام و عصر سرمايه‌داري و صنعتي كه فلسفه‌ي وجودي آن كنترل‌كنندگي است، به سوي نظام و عصري كه در آن دانش و آگاهي فلسفه‌ي وجودي نيروبخش، آزادي‌بخش و رهايي نفس آن را تشكيل داده و سنگ زيربنايي آن محسوب مي‌شود، اهميت اين قبيل يافته‌هاي علمي و روان‌شناسي مورد تاكيد و تامل بيشتري قرار گرفته است. امروزه ديگر خودآگاهي، خودانگيزه‌بخشي و نظم و انضباط شخصي سنگ زيربناي همدلي و ديگر مهارت‌هاي اجتماعي به حساب مي‌آيند. اين كتاب بينش و آگاهي بسيار خوبي در اين زمينه‌ ارائه و تاكيد اصلي آن بيشتر روش‌هاي عملي افزايش و بررسيEQ است.

صفحه‌ی 1