فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½---ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير

گذر از اضطراب با بهوشياري

  • 59,000 تومان

اين كتاب به شما كمك مي‌كند تا به شكل عملي و روشن بهوشياري خود را پرورش دهيد و با بهره‌مندي از تمرينات ارائه شده در جهت رهايي از اضطراب تلاش كنيد. رهايي از ترس، استرس، و اضطراب دروني به شما كمك مي‌كند واكنش‌هاي مناسب و مفيدي به مسائل اطراف خود نشان دهيد و از طريق بهوشياري به موقعيت‌هاي مناسب‌تري دست يابيد. عللاوه بر دستيابي به درك عميقي از مفهوم اضطراب، مفهوم كلي و همچنين ريشه‌هاي اضطراب و تاثير آن بر زندگي خود را درمي‌يابيد. اين رويارويي شما با جنبه‌هاي نامانوس اضطراب بهوشياري شما را تقويت كرده و به شما تواني مي‌بخشد تا از درگيري و كشمكش با آنچه موجب از بين رفتن هدف و معناي زندگي شماست رهايي يابيد...

لطفا نگران نباش و زندگي كن (كتاب خودياري توجه آگاهي براي اضطراب و نگراني)

  • 45,000 تومان

اگر نتايج پژوهش‌ها نشان دهد كه بيش از 85 درصد نگراني‌هاي ما انسان‌ها در واقعيت به وقوع نمي‌پيوندند، اگر نتايج تجارب روزمره خودتان نشان دهد كه نگراني منجر به موفقيت بيشتر در فعاليت‌هاي روزانه‌تان نمي‌شود، اگر تجربه پزشكان نشان دهد كه نگراني، ما را مستعد برخي بيماري‌هاي جسمي نظير مشكلات گوارشي، پوستي و قلبي عروقي مي‌كند، اگر توصيه‌هاي روانشناسان بر اين باشد كه نگراني يك فعاليت ذهني تكراري و بي‌ثمر است كه هيچ قدرتي در كنترل امور زندگي ندارد، اگر دانشمندان تكاملي نگراني را يك واكنش صحيح اما در زمان اشتباه قلمداد مي‌كنند، اگر در يك مجله علمي بخوانيد كه پژوهشگران به اين نتيجه رسيده‌اند كه افراد نگران سيستم ايمني ضعيفي دارند و بيشتر از ديگران به بيماري‌هاي جسمي مبتلا مي‌شوند، اگر نصيحت‌هاي پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌هايمان اين باشد كه «بي‌خيال غم و غصه باش و زندگي كن»، آيا باز هم در نگران بودن از هم پيشي مي‌گيريم؟...

نگراني كمتر زندگي بيشتر (تكنيك‌هاي توجه‌آگاهي براي رهايي از نگراني)

  • 45,000 تومان

اين كتاب بسيار پرمحتوا چندين شيوه را به دست مي‌‌دهد تا كمك كند خود را از نگراني و اضطراب رها كنيد. در عين حال كه كاملا علمي است، جذابيت نيز دارد و درك آن آسان است، و نقشه راه مهمي براي هدايت زندگي شادتر و رضايت‌بخش‌تر است. دكتر كريستين نف، مولف كتاب شفقت نسبت به خود به خاطر اين كه در تمام زندگي‌ام از اضطراب رنج برده‌ام، كتاب‌هاي زيادي در مورد چگونگي مقابله با آن خوانده‌ام. اين يكي از معدود كتاب‌هايي است كه درمان شناختي ‌رفتاري، توجه‌‌آگاهي و تكنيك‌هاي مبتني بر پذيرش را يكپارچه مي‌سازد و چگونگي استفاده از تعليمات آن‌ها را در زندگي روزمره نشان مي‌دهد. من خواندن اين كتاب را خيلي توصيه مي‌كنم. راجش وي

صفحه‌ی 1