فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير

تجارت قرن بيست و يكم

  • 40,000 تومان

آيا از فساد در دنياي شركت‌ها خشمگين هستيد؟ آيا از دست وال استريت و بانك‌هاي بزرگ خشمگين هستيد؟ يا اينكه از دست خود عصباني هستيد كه چرا اختيار امور مالي خودتان را زودتر از اين به دست نگرفته‌ايد؟ زندگي سخت است. آيا روشي براي مقابله با آن در نظر گرفته‌ايد؟ ناله كردن و سرزنش كردن ديگران آينده مالي شما را تامين نمي‌كند. بايد از همين امروز اختيار آينده مالي‌تان را با كنترل منابع درآمدتان در دست بگيريد. شما بايد صاحب تجارت خودتان باشيد.

تجارت در قرن بيست و يكم

  • 14,000 تومان

من زندگي‌ام را صرف آموزش مردم براي رسيدن به استقلال مالي نموده‌ام و مي‌دانم كه اين كتاب مانند مجموعه «پدر پولدار»،‌شما را براي ايجاد و حفظ ثروت آماده خواهد كرد و يك بار ديگر شما اين حقيقت را كه پول، چطور كار مي‌كند خواهيد آموخت و فرصت‌هاي تجاري در دسترس‌تان در قرن بيست و يكم را خواهيد شناخت و مي‌توانيد زندگي را آنطور كه آرزو داريد بسازيد.

پدر پول‌دار پدر بي‌پول

  • 43,000 تومان

اگر امروز يك باغبان يا فراش مدرسه يا حتي بيكار هستيد، مي‌توانيد به خودتان و آنهايي كه دوست داريد، آموزش دهيد تا از نظر اقتصادي دورانديش باشند. به خاطر بسپاريد كه هوش اقتصادي يك فرايند روحي است تا از طريق آن مشكلات مالي خودمان را حل كنيم.

تجارت در قرن بيست و يكم

  • 20,000 تومان

آيا از فساد در دنياي شركت‌ها خشمگين هستيد؟ آيا از دست وال استريت و بانك‌هاي بزرگ خشمگين هستيد؟ يا اينكه از دست خود عصباني هستيد كه چرا اختيار امور مالي خودتان را زودتر از اين به دست نگرفته‌ايد؟ زندگي سخت است. آيا روشي براي مقابله با آن در نظر گرفته‌ايد؟ ناله كردن و سرزنش كردن ديگران آينده مالي شما را تامين نمي‌كند. بايد از همين امروز اختيار آينده مالي‌تان را با كنترل منابع درآمدتان در دست بگيريد. شما بايد صاحب تجارت خودتان باشيد.

صفحه‌ی 1