فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير
تپش هستي (درآمدي بر نظريه و متد بنيان)
  • 81,000 تومان
  • با تخفیف: 81,000 تومان
  • 50,000 تومان
  • با تخفیف: 50,000 تومان
ساكن روان (تجربه رهايي بر اساس متد سدونا)
  • 45,000 تومان
  • با تخفیف: 45,000 تومان

تپش هستي (درآمدي بر نظريه و متد بنيان)

  • 81,000 تومان

در بازي زندگي هرآنچه تجربه كرده‌اي گذشته است و گذشته گذشت؛ هرآنچه را تجربه مي‌كني حال است و حال حضور دارد؛ و هر آنچه تجربه خواهي كرد آينده است و آينده بازاست. تو آزادي، آزاد براي نگاه كردن به گذشته، تجربه كردن حال، و ساختن آينده. از اين رو فردا‌هاي تو روشن است بدان‌سان كه تو بنيان مي‌نهي.

فراواني (كتابچه كار تجربي)

  • 50,000 تومان

كتابچه كار فراواني بر‌اساس سمينار‌هاي فراواني بنيان تدوين شده كه برآمده از نظريه و متد بنيان است. گروه‌هاي ساختارمند ماراتن «تجربه‌اي بنيان» را دكتر فرشته مير‌هاشمي در سال 1989 ميلادي در كاليفرنياي آمريكا -‌با قصد ايجاد تحول ورشد در زندگي شخصي وحرفه‌اي جمعيت غير باليني - بنياد نهاد. اين گروه‌ها بر‌اساس «نظريه بودن بنيان» شكل گرفته كه با نظريه‌هاي روان‌شناختي هستي ‌گرا هم‌ خانواده است. در نظريه بودن بنيان تبييني از هستي، بر مبناي محوريت «بودن با آنچه كه هست» و گشودگي به آن و بر‌اساس مثلث بودن ـانجام ـداشتن عرضه مي‌شود. در متد بنيان نظريه بودن به صحنه زندگي مي‌رود و با انتخاب حاضر وناظر بودن اينك - اينجايي بر« چگونگي بودن با آنچه كه هست» پذيرش، مسئول بودن وتعهد به عنوان نوع بودن موثر و سازنده مطرح مي‌شود.

ساكن روان (تجربه رهايي بر اساس متد سدونا)

  • 45,000 تومان

انسان همواره به نوعي در جستجوي آرامش درون بوده است، كه من آن‌را تجربه (دل آرامي) مي‌نامم. او در اين جستجو در طي تاريخ، فنون و روش‌هاي گوناگوني براي تجربه رهايي از نگراني و احساس‌هاي ناخوشايند و دستيابي به آرامش درون كشف كرده است. يكي از اين روش هاي ساده و موثر براي تجربه رهايي، (متد سدونا) است. رهايي از افكار و احساسات با (متد سدونا)، به تجربه آزادي درون منجر مي‌شود. اگرچه در زندگي ممكن است به طرق مختلف رهايي را تجربه كرده باشيد ولي هنگامي كه با به‌كارگيري (متد سدونا) آگاهانه بر (رها كردن) تمركز مي كنيد، قادر خواهيد بود (رها كردن) را به سادگي در زندگي روزمره خود تجربه كنيد. (متد سدونا) فوق العاده است، زيرا روندي است كه شما مي‌توانيد در هر زمان و هرجايي از آن استفاده كنيد تا با ذهني باز و آزاد هر بخشي از زندگي‌تان را كه مايليد، گسترش و ارتقاء دهيد.

صفحه‌ی 1