فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير

روش‌ها و راهبردهاي تقويت حافظه (به همراه تمرين‌هاي حافظه)

  • 22,000 تومان

حافظه، يكي ازبنيان‌هاي يادگيري، تفكر، خلاقيت، برنامه‌ريزي و رفتارهاي روزمرۀ ما را تشكيل مي‌دهد. بدون حافظه، يادگيري مفهومي نخواهد داشت و اين كه ما مي‌توانيم بخوانيم، بنويسيم، حساب كنيم، صحبت كنيم، چهرۀ دوستان را از يكديگر بازشناسي كنيم و حتي راه خانۀ خود را پيدا كنيم، همه نشانه‌هايي از اهميت و نقش حافظه است. بياييد تا در جهت پرورش و تقويت حافظه از هيچ كوششي دريغ نكنيم.

روش‌ها و راهبردهاي تقويت دقت و توجه ويژه دانش‌آموزان دوره ابتدايي)

  • 30,000 تومان

دقت و توجه يعني اين كه هر فرد تمام حواسش را به يك موضوع يا محرك خاصي معطوف كند و به خود اجازه ندهد كه به راحتي از آن موضوع منحرف شود. پس معناي توجه و دقت، متمركز كردن ذهن و حواس براي فهميدن موضوع خاصي است. تا انسان به مطلبي توجه نكن، قادر به يادگيري آن نخواهد بود.

صفحه‌ی 1