فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير
2 روز مانده به پايان جهان
 • 10,000 تومان
 • با تخفیف: 10,000 تومان
من هشتمين آن 7 نفرم
 • 15,000 تومان
 • با تخفیف: 15,000 تومان
هر قاصدكي 1 پيامبر است
 • 30,000 تومان
 • با تخفیف: 30,000 تومان
بال‌هايت را كجا جا گذاشتي
 • 30,000 تومان
 • با تخفیف: 30,000 تومان
پيامبري از كنار خانه ما رد شد
 • 15,000 تومان
 • با تخفیف: 15,000 تومان
ليلي نام تمام دختران زمين است
 • 15,000 تومان
 • با تخفیف: 15,000 تومان

2 روز مانده به پايان جهان

 • 10,000 تومان

اما در همان يك روز دست بر پوست درخت كشيد. روي چمن خوابيد. كفش‌دوزكي را تماشا كرد. سرش را بالا گرفت و ابرها را ديد و به آن‌هايي كه او را نمي‌شناختند، سلام كرد و براي آن‌ها كه دوستش نداشتند از ته دل دعا كرد. او در همان يك روز آشتي كرد و خنديد و سبك شد، لذت برد و سرشار شد و بخشيد، عاشق شد و عبور كرد و تمام شد. او همان يك روز را زندگي كرد اما فرشته‌ها در تقويم خدا نوشتند، امروز او درگذشت، كسي كه هزار سال زيسته بود!

من هشتمين آن 7 نفرم

 • 15,000 تومان

سگ اصحاب كهف گريست و گفت: من هشتمين آن هفت نفرم. با من اينگونه نكنيد... آيا كتاب خدا را نخوانده‌ايد؟... آيا نمي‌دانيد پروردگار از من چگونه به نيكي ياد مي‌كند؟ هزار سال پيش از اين خوي سگي‌ام را كشتم و پليدي‌ام را شستم. امروز از غارم بيرون آمدم كه بگويم چگونه سگي مي‌تواند به آدمي بدل شود، اما ديدم كه چگونه آدمي بدل به دام و دد شده است.

هر قاصدكي 1 پيامبر است

 • 30,000 تومان

قاصدك رو به فرشته كرد و گفت:(( اما شانه‌هاي من ظريف است. زير بار اين خبر مي‌شكند. من نازك‌تر از آنم كه پيامي چنين بزرگ را با خود ببرم.)) فرشته گفت:(( درست است. آنچه تو بايد بر دوش بكشي ناممكن است و سنگين، حتي براي كوه. اما تو مي‌تواني. زيرا قرار است بي‌قرار باشي.)) فرشته گفت:(( فراموش نكن نام تو قاصدك است و هر قاصدكي يك پيامبر.))

بال‌هايت را كجا جا گذاشتي

 • 30,000 تومان

خدا بر شانه‌هاي كوچك انسان دست گذاشت و گفت:((يادت مي‌آيد تو را با دو بال و دو پا آفريده بودم؟ زمين و آسمان هر دو براي تو بود. اما تو آسمان را نديدي. راستي عزيزم، بال‌هايت را كجا گذاشتي؟)) انسان دست بر شانه‌هايش گذاشت و جاي خالي چيزي را احساس كرد. آن وقت رو به خدا كرد و گريست.

پيامبري از كنار خانه ما رد شد

 • 15,000 تومان

من به خدا گفتم: امروز پيامبري از كنار خانه ما رد شد. امروز انگار اينجا بهشت است. خدا گفت: كاش مي‌دانستي هر روز پيامبري از كنار خانه‌تان مي‌گذرد و كاش مي‌دانستي...

ليلي نام تمام دختران زمين است

 • 15,000 تومان

سالياني‌ست كه ليلي عشق مي‌ورزد. ليلي بايد عاشق باشد. زيرا خدا در او دميده است و هر كه خدا در او بدمد، عاشق مي‌شود. ليلي نام تمام دختران زمين است، نام ديگر انسان.

صفحه‌ی 1