فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير

آيا با لاكان مي‌توان انقلابي بود (مقالاتي در روانكاوي و فلسفه پست‌مدرن)

  • 110,000 تومان

درك انديشه‌هاي جديد، بدون درك ژاك لاكان امري غير ممكن است، اما درك انديشه‌هاي لاكان نيز يكي از كارهاي بسيار دشوار و سختي است كه هر روشن‌فكري با آن بايد دست و پنجه نرم كند. از همين‌رو بررسي لاكان هميشه كاري خطرناك‌تر از اين نيز، دوري كردن و طفره رفتن از بررسي انديشه‌هاي اوست... در اين نوشتار من در پي پاسخگويي به يك سوال مهم هستم: آيا مي‌توان با كمك لاكان انقلابي بود؟ اگر لاكان اعتقادي به وجود سوژه ندارد و معتقد است انسان در دام نظام نمادين و ساختار رمزي گرفتار است كه «ديگري» آن را ساخته است، و در يكي از عبارات مشهور خود مي‌گويد: «ميل، ميل ديگري است» يعني انسان حتي مالك آرزو و اميالش نيز نيست. آيا طرح چنين سوالي با در نظر داشتن انديشه‌هاي لاكان، شايسته مي‌نمايد؟

صفحه‌ی 1