فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½---ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½---ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير
روانشناسي فيزيولوژيك (مغز و رفتار)
  • 250,000 تومان
  • با تخفیف: 250,000 تومان

روانشناسي فيزيولوژيك (مغز و رفتار)

  • 250,000 تومان

ويراست ششم كتاب روانشناسي فيزيولوژيك (مغز و رفتار) همچون ديگر ويراست‌هاي اين كتاب، شامل آخرين پيشرفت‌هاي پژوهشي و فناورانه است تا به دانشجويان مبناي علم عصب‌نگر رفتاري را آن‌طور كه امروزه فهميده و اجرا مي شود ارائه دهد. اين كتاب، مطالب جديد در مورد علم ژنتيك و پيراژنتيك، جهش‌هاي ژنتيكي، علم اتصالات، تصويربرداري مغزي، مهندسي ژنتيك و فنون انتقال ژني و فهم و سازماندهي امراض و اختلال‌هاي مغزي را پوشش مي‌دهد. علاوه بر اين به‌روزرساني‌ها، تغييرات معناداري در برخي قسمت‌ها داده شده‌است تا فهم فعلي از مفاهيم را منعكس كنند و دانش را بهتر به دانشجويان انتقال دهد.

صفحه‌ی 1