فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير
روانشناسي اندوه
  • 60,000 تومان
  • با تخفیف: 60,000 تومان
روانشناسي سوگ
  • 50,000 تومان
  • با تخفیف: 50,000 تومان

روانشناسي اندوه

  • 60,000 تومان

كتاب روانشناسي اندوه مواجهه‌اي است با مسئله فقدان، داغداري و تجربه‌هاي اندوه‌بار. ريچارد گروس علاوه بر بررسي چيستي اندوه و اشكال مختلف آن، واكنش‌هاي انساني به اين مسئله را نيز مي‌كاود. از اين‌رو، محتواي كتاب موضوعاتي وسيع را پوشش مي‌دهد. نويسنده هم از روانكاوي فرويد، هم از عقايدي بي‌اعتبار كه «مراحل» اندوه را گذركردني مي‌داند و هم از هنجارهايي اجتماعي و فرهنگي سخن مي‌گويد كه درك ما را از داغداري شكل داده يا محدود كرده‌اند. ويژگي برجسته اين كتاب آن است كه به زباني كه در توصيف اندوه به كار مي‌بريم نيز پرداخته است.

روانشناسي سوگ

  • 50,000 تومان

نويسنده در اين كتاب كوشيده است هم از تجربه‌هاي شخصي و هم از روايت‌هاي نظريِ سوگ مثال بياورد؛ هر دو به شيوه‌هاي مختلف معتبر هستند. ولي قبل از اينكه خواندنِ كتاب را شروع كنيد، بايد اين اصل راهنما را بپذيريد كه هيچ تك روشِ «درست»ي براي سوگواري وجود ندارد، اصلي كه شامل اين نكته نيز مي‌شود كه نمي‌توان يك محدوديت زماني براي فرايند سوگواري تعيين كرد: گاهي اوقات ممكن است سوگ براي يك عمر ادامه بيايد، زيرا ما همچنان به شخصي كه از دست داده‌ايم عشق مي‌‌ورزيم. درحالي‌ كه مرگ و ماليات را تا كنون به ‌عنوانِ تنها امور قطعيِ زندگي ذكر كرده‌اند، مي‌توانيم سوگ را نيز به اين فهرست بيفزاييم. عشق (و گاه «دلبستگي») پُل ميان مرگ و سوگ است: ما براي مردگاني سوگ مي‌كنيم كه عاشقشان بوده‌ايم.

صفحه‌ی 1