فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير
كار با افراد بدقلق
  • 4,000 تومان
  • با تخفیف: 4,000 تومان

كار با افراد بدقلق

  • 4,000 تومان

مهارت يك مدير كارآمد صرفا با نحوه مديريت كارمندان با انگيزه ارزيابي نمي‌شود، بلكه كار با افراد سرسخت و بدقلق نيز يكي از عوامل ارزيابي يك مدير خوب به شمار مي‌آيد. يك كارمند سرسخت و بدقلق مي‌تواند تاثير منفي روي عملكرد كل گروه داشته باشد. با اين حال مديران معدودي مهارت مديريت اين‌گونه افراد را دارند.

صفحه‌ی 1